skip to Main Content

Πως μπορεί να μας βοηθήσει το Focusing

Το Focusing μπορεί να μας διδάξει πώς :

  • να έλθουμε σε επαφή με βαθύτερα στρώματα της ύπαρξής μας και έτσι να γνωρίσουμε τί πραγματικά αισθανόμαστε και τι πραγματικά θέλουμε.
  • να συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας και να τον αποδεχτούμε όπως αληθινά είναι.
  • ν' αποκτήσουμε, ή και να βελτιώσουμε, τη σχέση μας με το σώμα μας.
  • να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις, μ' εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, την κρίση μας και την αξιολογική μας ικανότητα.
  • να μετατρέψουμε την αυτοκριτική και την ασάφεια των "μηνυμάτων" μας, όσον αφορά στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή, σε ισχυρούς συμμάχους.
  • να βιώσουμε ηρεμία, δυναμισμό και απόλαυση της ζωής

Επίσης μπορεί να συνδυασθεί με την θεραπεία μας και έτσι αυξήσει την αποτελεσματικότητά της

Τηλ. +30 210 6459459 - e-mail: focusinghellas@yahoo.com - User:

Τρεις φαινομενολογικές εταιρείες -Ένα φαινομενολογικό σεμινάριο

«οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν»
(Σοφοκλέους, Αντιγόνη, στιχ.523)

Τρεις εταιρείες που μοιράζονται κοινά ερωτήματα και αναζητήσεις,

  • Η Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας «Γίγνεσθαι»
  • Το Ελληνικό Κέντρο Focusing (Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Προσέγγιση)
  • Η Ελληνική Εταιρεία Φαινομενολογικής-Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (Hellenic Society of Daseinsanalysis)

Συνδιοργανώνουν, ένα σεμινάριο, που έχει τη φιλοδοξία να συμβάλει στην περαιτέρω εμβάθυνση του φαινομενολογικού βλέμματος στο πεδίο της ψυχοθεραπείας στη χώρα μας.

Εισηγητής του σεμιναρίου ο καθηγητής Γιώργος Ξηροπαΐδης

Γιώργος Ξηροπαΐδης

3η κοινή ημερίδα
Σάββατο 08 Ιουνίου 2019
(Στην Α.Σ.Κ.Τ./Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Νέα Βιβλιοθήκη, Πειραιώς 256, Τ.Κ. 18233 Αγ. Ι. Ρέντης)
“Μεταξύ αφής και όρασης
Ο εαυτός, το σώμα και ο άλλος στη φαινομενολογική φιλοσοφία”

2η κοινή ημερίδα
Κυριακή 17 Ιουνίου 2018
(Μουσείο Ιστορίας του Παν/μίου Αθηνών (παλαιό παν/μιο) Θόλου 5, Αέρηδες-Πλάκα)
“Το σώμα και ο άλλος στην ψυχοθεραπευτική πράξη της φαινομενολογίας: η εύθραυστη σχέση”

1η κοινή ημερίδα
Σάββατο 17 Ιουνίου 2017
(Μουσείο Ιστορίας του Παν/μίου Αθηνών (παλαιό παν/μιο) Θόλου 5, Αέρηδες-Πλάκα)
“Ο Τόπος του Άλλου και η Ερμηνευτική στη Θεραπευτική Πράξη”


7ος κύκλος διαλέξεων (2018-2019)

Τίτλος: Η ερμηνευτική-διαλογική διάσταση της ιατρικής θεραπείας.
Ο Χανς-Γκεοργκ Γκάνταμερ και το αίνιγμα της υγείας

6ος κύκλος διαλέξεων (2018-2019)

Τίτλος: Μεταξύ αφής και όρασης. Ο εαυτός, το σώμα και ο άλλος στη φαινομενολογική
φιλοσοφία

(1η συνάντηση) Πώς αντιλαμβανόμαστε την ψυχοθεραπεία
(φαινομενολογία και ψυχοθεραπεία)

Σε αυτό τον κύκλο διαλέξεων εστιάσαμε το ενδιαφέρον μας στις αναλύσεις της σωματικότητας που συναντάμε στον δεύτερο τόμο των Ιδεών του Έντμουντ Χούσερλ. Ιδιαίτερη έμφαση δώθηκε στην επεξήγηση του φαινομένου του «διπλού αισθήματος», το οποίο γεννιέται π.χ. όταν το ένα χέρι μας αγγίζει το άλλο. Ο Γερμανός στοχαστής διατείνεται ότι το διπλό αίσθημα ανήκει αποκλειστικά στην αφή, αποδίδοντας έτσι ένα πρωτείο στην αφή έναντι της όρασης ως προς τη συγκρότηση της εμπειρίας του σώματός μας και κατ’ επέκταση του σώματος του άλλου.
Συζητήσαμε διεξοδικά την επίμαχη θέση του Χούσερλ λαμβάνοντας υπόψη τις καίριες ενστάσεις που έχουν εγείρει ο Χάιντεγκερ, ο Μερλώ-Ποντύ, ο Ντερριντά, ο Λεβινάς και ο Ρικέρ.
Παράλληλα, υποβάλαμε σε κριτικό έλεγχο τις αναλύσεις της αφής και των απτικών αισθημάτων που βρίσκουμε στο Περί Ψυχής του Αριστοτέλη αξιοποιώντας εν προκειμένω τα σχετικά ερμηνευτικά σχόλια του Γιουτζίν Τζέντλιν (Eugene Gendlin).

5ος κύκλος διαλέξεων (2017-2018)

Τίτλος: Το εύθραυστο εμείς.
Ο εαυτός και ο άλλος από τη σκοπιά της φαινομενολογικής φιλοσοφίας

Σε αυτό τον κύκλο διαλέξεων επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον μας στον τρόπο με τον οποίο θεματοποιείται και αναλύεται η σχέση μας με τον άλλο στη Φαινομενολογία της αντίληψης του Μωρίς Μερλώ-Ποντύ και στο Ο ίδιος ο εαυτός ως άλλος του Πωλ Ρικέρ.
Ως αφετηρία για την ερμηνευτική μας προσέγγιση χρησιμοποιήσαμε τη φαινομενολογική θεωρία της διυποκειμενικότητας όπως αυτή διατυπώθηκε για πρώτη φορά στους Καρτεσιανούς στοχασμούς του Έντμουντ Χούσερλ και τροποποιήθηκε από τον Μάρτιν Χάιντεγκερ στο Είναι και Χρόνος.

4ος κύκλος διαλέξεων (2016-2017)

Τίτλος: Η Ερμηνευτική στη Θεραπευτική Πράξη

Αδιαμφισβήτητα υπάρχουν ελάχιστες ‘πραγματικότητες’ που έχουν τραβήξει τόσο πολύ την προσοχή της σύγχρονης φιλοσοφικής σκέψης όσο ο ‘άλλος’. Δεν υπάρχει δεύτερο θέμα που να έχει προκαλέσει ένα τέτοιο καθολικό ενδιαφέρον όπως αυτό. Δεν υπάρχει δεύτερο θέμα που να χωρίζει με τέτοια ένταση και τέτοια σαφήνεια το ‘παρόν’ – το οποίο έχει τις ρίζες του στον 19ο αιώνα – από την ‘παράδοση’. Βεβαίως, και οι προηγούμενες εποχές έχουν στοχαστεί τον ‘άλλο’ και του έχουν ενίοτε παραχωρήσει στην ηθική, στην ανθρωπολογία, στη φιλοσοφία του δικαίου και του κράτους εξέχουσα θέση. Ποτέ όμως ο ‘άλλος’ δεν είχε εισχωρήσει τόσο βαθιά όπως τώρα στα ίδια τα θεμέλια του φιλοσοφικού στοχασμού. Δεν είναι πλέον απλώς γνωστικό αντικείμενο μιας επιμέρους φιλοσοφικής μάθησης, αλλά είναι ήδη εδώ και καιρό θέμα της ‘πρώτης φιλοσοφίας’. Το ερώτημα για τον ‘άλλο’ είναι άρρηκτα δεμένο με τα πρωταρχικότερα και καθολικότερα ερωτήματα που απασχολούν τη σύγχρονη σκέψη.
Στη ριζική αναβάθμιση της προβληματικής του ‘άλλου’ καθοριστική υπήρξε αναμφιβόλως η συμβολή της φαινομενολογικής σκέψης. Αυτός ο κύκλος ομιλιών έχει ως κεντρική στόχευση να δείξει ότι η φαινομενολογία από τον Husserl έως και τον Levinas τείνει βαθμιαία να μετασχηματιστεί σε μιαν ‘απορητική’ ερμηνευτική της ‘δομής’ των ανθρώπινων διαπροσωπικών και διυποκειμενικών σχέσεων.

3ος κύκλος διαλέξεων (2015-2016)

Τίτλος: Φόβος, αγωνία, ανία.
Γιατί ενδιαφέρουν τα συναισθήματα και οι θυμικές διαθέσεις τη φαινομενολογική φιλοσοφία;

Στις διαλέξεις αυτές διερευνήσαμε τη δυνατότητα μιας φαινομενολογικής ανάλυσης των αισθημάτων του φόβου, της αγωνίας και της ανίας. Στηριχθήκαμε εν προκειμένω στις σχετικές αναλύσεις του Martin Heidegger, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο Είναι και Χρόνος, στην πανεπιστημιακή παράδοση με τίτλο Οι θεμελιώδεις έννοιες της μεταφυσικής: Κόσμος-Περατότητα-Μοναξιά και στα περίφημα Σεμινάρια του Τσόλλικον.
Παράλληλα επιχειρήσαμε να αναδείξουμε την επιρροή που άσκησαν στη σκέψη του Γερμανού στοχαστή οι περί των παθών και συναισθημάτων θεωρίες του Αριστοτέλη και του Δανού θεολόγου Sören Kierkegaard.

Picture

2ος κύκλος διαλέξεων (2014-2015)

Τίτλος: Edmund Husserl και Martin Heidegger:
Θεμελιώδεις έννοιες της ερμηνευτικής φαινομενολογίας

1ος κύκλος διαλέξεων (2013-2014)

Τίτλος: Καθημερινότητα, αυθεντικότητα, αταραξία:
Κριτική εισαγωγή στην ερμηνευτική φαινομενολογία του Μάρτιν Χάιντεγκερ


Τα βίντεο των τεσσάρων πρώτων συναντήσεων μπορείτε να τα βρείτε στο ΥouΤube στις διευθύνσεις:

1_1: http://www.youtube.com/watch?v=49M5hedpQh8
1_2: http://www.youtube.com/watch?v=fhsn6sM2R6k
2_1: http://www.youtube.com/watch?v=O84J-9M283c
2_2: http://www.youtube.com/watch?v=R9YEYWwjvOw
3_1: http://www.youtube.com/watch?v=57AD2gev5dA
3_2: http://www.youtube.com/watch?v=OIpa21G0di4
4_1: http://www.youtube.com/watch?v=a1jX1e6GxKE
4_2: http://www.youtube.com/watch?v=Op0upN5_A7M

Δεύτερος κύκλος

1)“Η ανθρώπινη ύπαρξη ως «κόσμος» (εν-τω-κόσμω-είναι), στην ψυχοθεραπεία”
2) “Ο ρόλος των συναισθημάτων στην ψυχοθεραπεία”
3) “Ο θάνατος ως αφύπνιση, στην ψυχοθεραπεία”


ΕΘΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Aθήνα, 11 Iουλίου 2011  
ΕΕΨΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΣΕ)
1η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011, 10.30 – 14.30 μ.μ.
στό Eλληνικό Κέντρο Focusing, Λ. Aλεξάνδρας 79, Aθήνα
Θέμα: ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διήμερο βιωματικό εργαστήριο με θέμα:

“Συστημικές αναπαραστάσεις” (Constellations)

με την κλινική ψυχοθεραπεύτρια Solveigh Koetter.

Συστημικές αναπαραστάσεις“Η δουλειά με τις αναπαραστάσεις διευρύνει την οπτική μας για το πόσο συνδεδεμένοι είμαστε μέσα σε συστήματα, όπως η κοινωνία, η οικογένεια, οι εργασιακοί χώροι ή η ψυχική μας οργάνωση, όσον αφορά ένα σύμπτωμα, ένα πρόβλημα, μια αρρώστια. Μέσω της αναπαράστασης του συμπτώματος εμφανίζονται ευδιάκριτα ουσιαστικοί παράγοντες του πλέγματος των σχέσεων, υποδεικνύοντας, με άμεσα ορατή, αισθητή και ακουστική ακρίβεια, δυνατότητες αλλαγής. Αναγνωρίζουμε έτσι τί συμβάλλει στη θεραπεία, τί μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα και να μας καταστήσει επιδεκτικούς για μια ολοκληρωμένη συντροφικότητα, για αγάπη και συμφιλίωση, καθώς και τί εγκαθιδρύει την ειρήνη, και μας φέρνει σ ‘επαφή με τη δύναμη και τις ικανότητες μας “.

Η Solveigh Koetter δουλεύει 25 χρόνια σαν οικογενειακή θεραπεύτρια και από το 1988 με συστημικές αναπαραστάσεις (Constellations). Εκπαιδεύτηκε μεταξύ άλλων από τους Virginia Satir, Bert Hellinger, Gunthard Weber και τα τελευταία χρόνια απο την Insa Sparrer και τον Matthias Varga v. Kibed. Η ίδια επίσης εκπαιδεύει θεραπευτές στην οικογενειακή και συστημική θεραπεία. Τα τελευταία χρόνια κάνει σεμινάρια στο Ηράκλειο, στη Ρόδο και στη Ζάκρο, όπου ζει και έχει ιδρύσει την “Ακαδημία Ζάκρος “.

Ημερομηνία2-3 Οκτωβρίου, 2010

Back To Top
X
X