skip to Main Content

Πως μπορεί να μας βοηθήσει το Focusing

Το Focusing μπορεί να μας διδάξει πώς :

  • να έλθουμε σε επαφή με βαθύτερα στρώματα της ύπαρξής μας και έτσι να γνωρίσουμε τί πραγματικά αισθανόμαστε και τι πραγματικά θέλουμε.
  • να συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας και να τον αποδεχτούμε όπως αληθινά είναι.
  • ν' αποκτήσουμε, ή και να βελτιώσουμε, τη σχέση μας με το σώμα μας.
  • να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις, μ' εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, την κρίση μας και την αξιολογική μας ικανότητα.
  • να μετατρέψουμε την αυτοκριτική και την ασάφεια των "μηνυμάτων" μας, όσον αφορά στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή, σε ισχυρούς συμμάχους.
  • να βιώσουμε ηρεμία, δυναμισμό και απόλαυση της ζωής

Επίσης μπορεί να συνδυασθεί με την θεραπεία μας και έτσι αυξήσει την αποτελεσματικότητά της

Τηλ. +30 210 6459459 - e-mail: focusinghellas@yahoo.com - User:

9th Children & Focusing Conference

26th and 30th October 2016

«New Horizons in Children & Focusing»
at Cabo Verde Boutique Hotel (http://www.caboverde.gr/index.php?lang=1), Mati.
Children Focusing Conference
Dear Friends and Colleagues,

We are delighted to let you know that our small, but incredibly broad gathering (ten cultures: American, Dutch, English, Japan, German, Israeli, Italian, Russian, Swiss and Greek) was at its best!
In five consequent days we shared various facets of living processes, carrying forward both new ways of working with Focusing, and reconfirming – again and again – the precious outcomes Focusing has spread in our lives.
The shared stories unfolded smiles, astonishment, emotions and connection…

Beyond our participating, however, in fully interesting and well worked workshops and presentations, our ‘togetherness’ in the eating, dancing and encountering ‘processes’… (not to skip the ‘OPA’ yelling!!) was but stunning!

Allow us, therefore, to thank each one of you, and Catherine personally, for your joining us in an outstanding, ‘compassionate’ humanitarian encounter, that gave room to our Greek participants to experience all these qualities that a Focusing Community is unique in offering…

Thank you!
Anna & Pavlos


Hellenic Focusing Center, 2nd World Conference on Focusing-Oriented Psychotherapies «Living the Practice»

«The Inner Experiential Journey of the Hellenic FOT Practice, as traced by Ulysses’ Narrative»

HFC2nd

link to presentation

When on slide number 8, you can also watch a YouTube video (link) about Cavafi’s poem «Ithaca».

References

References (Pavlos Zarogiannis):

Benjamin, W. (1973). Theses on the philosophy of History. In: Illuminations. London: Fontana/Collins, pp.255-66
Butler, J. (2005). Giving an account of oneself. Feldham Univesrity Press
Critcley, S. (1999). Ethics-Politics-Subjectivity. Essays on Derrida, Levinas and contemporary French thought. London and New York: Verso
Dilthey, W. (2010). Η γένεση της ερμηνευτικής. Αθήνα: Ροές
Dreyfus, H.L. & Rabinow P. (1987). Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik. Frankfurt am Main
Gadamer, H.G. (1990 Bd.1/1993 Bd.2). Wahrheit und Methode. Tuebingen: Mohr Siebeck
Gendlin, E.T (1996). Focusing-Oriented Psychotherapy, A manual of the Experiential Method. New York: The Guilford Press.
Gendlin, E.T (2003). Focusing. London: Random House/Rider
Θεοδωροπούλου, Μ. (2004). Στα γλωσσικά μονοπάτια του φόβου. Ψυχισμός και γλώσσα. Αθήνα: Νήσος
Frank, M. (1983). Was ist Neostrukturalismus? Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag
Foucault, M. (1987). Η αρχαιολογία της γνώσης. Αθήνα: Εξάντας
Foucault, M. (2008). Οι λέξεις και τα πράγματα. Μια αρχαιολογία των επιστημών του ανθρώπου. Αθήνα: Γνώση
Kerr, F. (1997). Theology after Wittgenstein. London: SPCK
Lacoue-Labarth, P. (1991). The response of Ulysses. In: E. Cadava, P. Connor & J. L. Nancy (eds) (1991). Who comes after the subject? London and New York: Routledge
Levinas, E. (1999). Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phaenomenologie und Sozialphilosophie. Freiburg/Muenchen: Karl Alber Verlag Gmbh
McIntosh, M. A. (1998). Mystical Theology. The integrity of spirituality and theology. Massachutes: Blackwell Publishers Inc.
Rogers, C. R (1951). Client-centered therapy. Its current practice, implications, and theory. Boston: Houghton and Mifflin.
Rogers, C. R (1959). A theory of therapy, personality, and interpersonal relationships, as developed in the client-centered framework. In: Koch, S. Psychology. A study of science. Vol. III: Formulations of the person and the social context. (pp. 184-256). New York: McGraw Hill.
Romilly, J.de (1991). Patience, mon coeur! L’essor de la psychologie dans la literature Grecque Classique. Paris: Societe d’ edition Les Belles Lettres. Romilly, J.de (1992).Βάστα καρδιά μου! Η ανάπτυξη της ψυχολογίας στα αρχαία Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα: Άστυ

References (Anna Karali):

Bundschuh-Müller, K. (2004). Mindfulness and acceptance in person-centred and experiential psychotherapy. Available at: http://www.focusing.org
Crawford, S. (2008). Experiential Focusing and Twelve Step Recovery Work (to be contacted in Stefanbc2@yahoo.com)
Elkins, D.N., (2005) in Sperry, Len (Ed); Shafranske, Edward P. (Ed)
Gendlin, E.T. (1970). Research in psychotherapy and chemotherapy: Research problems and the relationship between psychological and physiological variables. Paper presented at the National Institute of Mental Health Conference on Schizophrenia http://www.focusing.org/gendlin/docs/
Gendlin, E.T. (1973). Experiential psychotherapy. In R. Corsini (Ed.), Current psychotherapies (pp. 317-352). Itasca, IL: Peacock.
Gendlin, E.T., Grindler, D. & McGuire, M. (1984). Imagery, body, and space in focusing. In A.A. Sheikh (Ed.), Imagination and healing, pp. 259-286. Farmingdale, NY: Baywood From: http://www.focusing.org/gendlin/docs/gol_2226.html
Gendlin, E.T. (1984). The client’s client: The edge of awareness. In R.L. Levant & J.M. Shlien (Eds.), Client-centered therapy and the person-centered approach. New directions in theory, research and practice, pp. 76-107. New York: Praeger.
Gendlin, E.T. (1990). The small steps of the therapy process: How they come and how to help them come. In G. Lietaer, J. Rombauts & R. Van Balen (Eds.), Client-centered and experiential psychotherapy in the nineties, pp. 205-224. Leuven: Leuven University Press.
Gendlin, E.T. (1996). Focusing-oriented psychotherapy: A manual of the experiential method. New York: Guilford.
Gendlin, E.T. (1997). A process model. New York: The Focusing Institute
Gendlin, E.T. (1999). Implicit entry and focusing. The Humanistic Psychologist, 27, 1, 80-88. From http://www.focusing.org/gendlin/docs/gol_2032.html
Gendlin, E.T. (2000). When you feel the body from inside, there is a door. In Jeffrey K. Zeig (Ed.), The evolution of psychotherapy: A meeting of the minds. Phoenix, AZ: The Milton H. Erickson Foundation Press. From http://www.focusing.org/gendlin/docs/gol_2232.html
Gendlin, E.T. (2006). Psychology of Trust and Feeling Conference, Templeton Lecture, Stony Brook University, November 17-18, 2006 http://www.focusing.org/gendlin_templeton.html
Hanh, T. N. (1991). Peace is every step: the path of mindfulness in everyday life. London: Rider
Homer. The Odyssey. Translated by Rieu E. V. (2003). New York: Penguin
Ikemi, A. (2000). Presence, Existence and Space: Key Concepts in Focusing-Oriented Psychotherapy (Paper presented in the 2000 International, in Germany)
Jung, C.G. (2009). The Red Book. Translated by Mark Kyburz, John Peck, Sonu Shamdasani New York: The Philemon Foundation & W.W. Norton & Co.
Leijssen M. (2008). Psychotherapy, as search on and care for the soul (Paper presented in the PCEPC Conference, in Norwich, U.K.)
Lincoln, P. (2007). Focusing and the tradition of Christian spirituality (Paper presented in the East Anglia University’s Colloquium, Norwich, U.K.)
Rogers, C.R. (1980). A way of Being. Boston: Houghton Mifflin.
Sperry, Len (Ed); Shafranske, Edward P. (Ed), (2005). Spiritually oriented psychotherapy, (pp. 131-151). Washington, DC, US: American Psychological Association, ix, 368 pp.
Wiltschko, Johann. (1994). Focusing Therapy: Some fragments in which the whole can become visible (Paper presented at the IIIrd International Conference on Client-Centred and Experiential Psychotherapy, Gmunden, Austria).

References (Nikolaos Kypriotakis):

ΥΠΔΒΜΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2008). Ομήρου Οδύσσεια. Μετάφραση: Δ. Ν. Μαρωνίτη. Αθήνα: ΟΕΔΒ
Μαρωνίτης Δ. Ν. (1984). Αναζήτηση και νόστος του Οδυσσέα. Η διαλεκτική της Οδύσσειας. Αθήνα: Κέδρος
Κακριδής Ι. Θ. (1985). Το μήνυμα του Ομήρου. Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας»
Romilly Jaqueline de (1997). «Βάστα καρδιά μου». Η ανάπτυξη της ψυχολογίας στα Αρχαία Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα: Το Άστυ
Snell Bruno (1984). Η ανακάλυψη του πνεύματος. Ελληνικές ρίζες της Ευρωπαϊκής σκέψης. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας
Steiner George, Fagles Robert (Eds) (1965). Homer. A collection of critical Essays. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc.
Fowler Robert (Ed) (2004). The Cambridge Companion to Homer. Cambridge: Cambridge University Press


Ημερίδες – Συνέδρια

Presentation – Παρουσίαση

“Ελληνικοί Μύθοι και Τραγικοί Ήρωες”
Focusing και Ευθύνη

INTRODUCTION, PERSEPHONE, PROMETHEUS, ARTEMIS, AGAMEMNON, ULYSSES, ICARUS, PHAETHON, HERCULES, ANTIGONE

Παρουσίασαν:Νέοι και Παλαιότεροι Εκπαιδευόμενοι με τους Εκπαιδευτές τους

Επισκεφθήτε το:

“Greek Myths and Tragic Heroes” – Focusing on the issue of Responsibility

at the 22nd International Focusing Conference

Focusing, Change, and Responsibility

hosted by a European Focusing Team in Germany

Main Conference 5th-9th of May, 2010 in Pforzheim-Hohenwart

22nd International Focusing Conference


Παρουσίαση

Διεθνές Συνέδριο του ICPS

24-28 Ιουνίου, 2009

Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Γλυφάδα
“Η Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία Σήμερα: Διαδρομή και Προκλήσεις»

Ψυχοσωματικοί Πόνοι:
Η θεραπευτική διαδικασία τους, σύμφωνα με την Προσωποκεντρική & Focusing Βιωματική Ψυχοθεραπεία

Εισηγήτρια: Άννα Καραλή, Ψυχοθεραπεύτρια
Ελληνικό Κέντρο Focusing

Διαβάστε περισσότερα


Παρουσίαση

Συνέδριο PCA, Διοργάνωση: ICPS, Αθήνα,Ιούνιος 2009

«Ένα σύννεφο που βρέχει λέξεις: γλωσσολογική ανάγνωση της διαδικασίας συμβολοποίησης»

Εισηγητής: Παύλος Ζαρογιάννης, Ψυχοθεραπευτής
Ελληνικό Κέντρο Focusing

Διαβάστε περισσότερα

5η Ημερίδα ΕΕΨΕ – 31η Μαϊου, 2008

Θέμα: Το συναίσθημα στην Ψυχοθεραπεία

Θεωρητική παρουσίαση:
Ο ρόλος του συναισθήματος στη Focusing-βιωματική Προσέγγιση

Εισηγήτρια:

Αννα Καραλή, Ψυχοθεραπεύτρια/Εκπαιδεύτρια στην FOT

Αναγνωρίζοντας ότι σ’ αυτή την αίθουσα οι περισσότεροι, πιθανότατα, ακούν για πρώτη φορά για την Focusing Βιωματική Προσέγγιση, θα προσπαθήσω να σας αποσπάσω από την ενδεχόμενη αμηχανία σας, φωτίζοντας – το δυνατόν – στοιχεία αυτής της προσέγγισης, με την ευχή να σας δώσω μια γεύση από αυτή…

Μερικές γραμμές από την ιστορία της γέννησης αυτής της προσέγγισης:

Ο Ευγένιος Gendlin, εμπνευστής της FOT, φοιτούσε το 1952 στο πανεπιστήμιο του Σικάγο, και εργαζόταν για την διατριβή του στην Φιλοσοφία, όταν συναντήθηκε με τον Carl Rogers στο Συμβουλευτικό Κέντρο που είχε δημιουργήσει ο Rogers στον χώρο του Πανεπιστημίου.
Ο Ευγένιος Gendlin προέρχεται από τις φιλοσοφικές παραδόσεις του Dilthey, Merleau-Ponty και του McKeon (καθηγητή του στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο). Εκείνη την εποχή αναζητούσε τον χώρο που θα εφάρμοζε την φιλοσοφία του. Συνάντησε λοιπόν τον Rogers, ως φιλόσοφος, και του ζήτησε να συμμετάσχει στην Ομάδα του. Του Rogers φαίνεται του διέγειρε την περιέργειά του η ιδέα να έχει ένα φιλόσοφο στην ομάδα του και τον κράτησε.

Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία τους. Πράγματι εργάσθηκαν μαζί πάνω από 15 χρόνια, την περίοδο που ο Rogers προχωρούσε την μελέτη του επάνω στην θεωρία του (πριν από το paper του 1959), μία δουλειά που θεωρείται πολύ επηρεασμένη από την φιλοσοφική χρειά της γλώσσας του Gendlin.

Η Υπόθεση που στηρίχθηκε η έρευνα αυτής της περιόδου είχε ως εξής :

«Τί συμβαίνει στην θεραπευτική σχέση στον «πελάτη/θεραπευόμενο», όταν οι γνωστοί ενσυναισθητικοί όροι είναι παρόντες?»

Μέσα από αυτή την έρευνα προήλθε μία θεμελιώδης αλλαγή…
Η μετακίνηση από το περιεχόμενο – τί συζητείται στην συνεδρία – στη διαδικασία – δηλαδή, πώς ο πελάτης και ο θεραπευτής σχετίζονται με την βιωματική τους διαδικασία (και μέσα σ’ αυτή την βιωματική διαδικασία είναι όπου το συναίσθημα απαντάται και ερευνάται)…

Αυτό που θεωρείται εν πολλοίς ότι συνείσφερε ο Gendlin είναι η αναφορά του στην σχέση του ατόμου με την βιωμένη έκφρασή της felt meaning (βιωμένη έκφραση) όπως αρχικά την διετύπωσε, και μεταγενέστερα (felt sense) βιωμένη αίσθηση. Αναφερόταν δηλαδή στην ανθρώπινη ικανότητά μας να στραφούμε προς την εσώτερη διαρκή/συνεχή βιωματική μας διαδικασία (μια και το πρόσωπο για εκείνον είναι: αλληλεπίδραση) και έχοντας αυτήν ως αφετηρία (την βιωματική μας διαδικασίας), να δημιουργήσουμε μία σχέση μαζί της.

Ο Gendlin, θα μπορούσε να πει κανείς, δημιουργούσε μια καινούργια γλώσσα, γι’ αυτά που ο Rogers παρατηρούσε μέσα από τις συνεδρίες, που τότε κατέγραφε με το μόλις ανακαλυφθέν μαγνητόφωνο.

Υποστήριξε λοιπόν ότι αν μπορέσεις να δημιουργήσεις μια κάποια σχέση με την βιωματική σου διαδικασία, αυτή η σωματικά βιωμένη αίσθηση «ανοίγει, ή μετακινείται, ή αναπτύσσεται, ή, σύμφωνα με την δική του ορολογία, προάγεται» και έτσι καινούργιες πληροφορίες έρχονται στην συνειδητότητά μας.

Για τον Gendlin το αίσθημα (feeling) δεν είναι μία συναισθηματική απόχρωση, μια συναισθηματική (με την έννοια του emotional) ποιότητα. Δεν προέρχεται από «μέσα μας»… Έχει πάντα μία συνάφεια: ως προς, ή περί, ή για, τις αντιλήψεις ή τα γεγονότα που ζούμε… Κανείς δεν νιώθει θυμό ως κάτι μέσα του, σαν μία συναισθηματική κατάσταση… Αντιθέτως, ο καθένας μας νιώθει θυμό για κάτι, ή για κάποιον.

Είναι σαφές ότι στο συναίσθημα αποδίδεται, από τον Gendlin, η υπόσταση της εξωτερικής προέλευσής του.

Ένας λοιπόν θεραπευτής, εκπαιδευμένος στην Focusing Βιωματική προσέγγιση, θα βοηθήσει τον πελάτη του να μιλήσει από την βιωμένη του αίσθηση (για την διαδικασία δηλαδή του πώς νιώθει μέσα από αυτό το συναίσθημά που βιώνει) παρά για το συναίσθημά του per se.

Και εδώ ο Gendlin είναι που χρησιμοποιεί τον Heidegger για να δείξει ότι τα αισθήματα είναι «a being in the world”/”Ύπαρξη-Εν-Τω-Κόσμω” δεν είναι ένα εσώτερο γεγονός. Η κοινή γερμανική λέξη «Befindlichkeit” αναφέρεται στη «διάθεση»… «συναίσθημα»…, ή κάτι σαν «πώς βρίσκουμε τους εαυτούς μας». Ο Gendlin σ’ ένα εξαιρετικό paper, που η φιλοσοφική και ψυχολογική κοινότητα έχει καθολικά αναγνωρίσει, κάνει χρήση των θέσεων του Heidegger για να μιλήσει για τα είδη των συναισθημάτων που απαντάμε στην ψυχοθεραπεία και τί σημαίνει να μιλούμε από αυτά τα συναισθήματα.

Κλείνοντας, λοιπόν αυτή τη σύντομη εισήγηση μου, ήθελα να τονίσω ότι στην Focusing Βιωματική Ψυχοθεραπεία τα συναισθήματα που εξερευνούμε/αγγίζουμε – αν θέλετε – δεν είναι απλά συναισθήματα και μόνο.

Όταν ο πελάτης λέει: «Είμαι λυπημένος», θα θέλαμε μέσα από την θεραπευτική μας σχέση να «ξύσουμε» – αν μου επιτρέπετε την έκφραση – την επιφάνεια του «λυπημένος» και ν’ ανακαλύψουμε την πολύπλοκη/σύνθετη και ιδιαίτερη «διάθεση/αίσθηση» αυτού του συναισθήματος στο εδώ και τώρα.

Το «είμαι λυπημένος», μετά την πρόσκληση από τον θεραπευτή να μιλήσει ο πελάτης από την βιωμένη αίσθηση που του προκαλεί «το είμαι λυπημένος», o πελάτης προχωρεί ως εξής: «Είναι ίσως «ένα αίσθημα σύνθλιψις», αλλά όχι ένα πλήρες αίσθημα… Είναι ένα ανεκπλήρωτο, αφημένο συναίσθημα… που πιθανότατα δεν θα το είχα παρατηρήσει εάν δεν με είχες ρωτήσει γι’ αυτό»…

Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να σημειώσει, ότι η Focusing βιωματική προσέγγιση εξασφαλίζει μία συνεχιζόμενη συνειδητότητα, ως προς την εγγύτητα του συναισθήματος (της στάθμης του).

Η πρακτική, του να παραμένεις εστιαζόμενος – κάθε στιγμή – στην λεπτομέρεια της βιωματικής διαδικασίας, λειτουργεί ως ένα κέντρο βαρύτητας μέσα στα στριφογυρίσματα και αναπηδήματα του θεραπευτικού χορού.

Αυτή είναι η κεντρική στάση που επιδιώκεται στην Focusing Βιωματική ψυχοθεραπεία, όταν καλείσαι ως θεραπευτής να σέβεσαι, να περιμένεις, να αναγνωρίζεις, να επισημαίνεις, να γοητεύεσαι, να πιστεύεις, να εκτιμάς, να περιθάλπτεις, να συνθέτεις ποίηση «ομιλώντας από….τη βιωμένη σου αίσθηση» κατά την διάρκεια της συνεδρίας…

Ευχαριστώ…

Διαβάστε περισσότερα


Workshop:
Η επεξεργασία του συναισθήματος στην Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Ψυχοθεραπεία

Εισηγητές:

Α. Καραλή–Π. Ζαρογιάννης


Εργαστήριο: Παρουσία και Δράση
Θεραπευτική συνεδρία σύμφωνα με την Προσωποκεντρική και την Focusing-Βιωματική Προσέγγιση

6η Ημερίδα Εθνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος, 30η Μαΐου 2009
«Η κρίση στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία: κίνδυνος ή ευκαιρία;»

Εισηγητές: Άννα Καραλή και Παύλος Ζαρογιάννης
Ελληνικό Κέντρο Focusing

Ακολούθησε ψυχοδραματιστική επεξεργασία από το

Ινστιτούτο Ψυχοδράματος – Κοινωνικοθεραπείας, Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών

Εισηγητές: Αγγελική Κοσμόγιαννη και Δημήτρης Λίβας

Back To Top
X
X