skip to Main Content

Πως μπορεί να μας βοηθήσει το Focusing

Το Focusing μπορεί να μας διδάξει πώς :

 • να έλθουμε σε επαφή με βαθύτερα στρώματα της ύπαρξής μας και έτσι να γνωρίσουμε τί πραγματικά αισθανόμαστε και τι πραγματικά θέλουμε.
 • να συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας και να τον αποδεχτούμε όπως αληθινά είναι.
 • ν' αποκτήσουμε, ή και να βελτιώσουμε, τη σχέση μας με το σώμα μας.
 • να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις, μ' εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, την κρίση μας και την αξιολογική μας ικανότητα.
 • να μετατρέψουμε την αυτοκριτική και την ασάφεια των "μηνυμάτων" μας, όσον αφορά στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή, σε ισχυρούς συμμάχους.
 • να βιώσουμε ηρεμία, δυναμισμό και απόλαυση της ζωής

Επίσης μπορεί να συνδυασθεί με την θεραπεία μας και έτσι αυξήσει την αποτελεσματικότητά της

Τηλ. +30 210 6459459 - e-mail: focusinghellas@yahoo.com - User:
Κύκλος Μαθημάτων Ψυχολογίας

Κύκλος Μαθημάτων Ψυχολογίας

ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Υπεύθυνη Σπουδών:
Ιωάννα Κουστένη, PhD, Κλινική Ψυχολόγος

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing εγκαινιάζει ένα καινούργιο επιμορφωτικό πρόγραμμα, τον «Κύκλο Μαθημάτων Ψυχολογίας» που θα προσφέρει μια εμπεριστατωμένη γνώση θεμάτων ψυχολογίας. Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 μαθήματα, διάρκειας 2 εξαμήνων, που καλύπτουν σημαντικά πεδία για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για την επιστήμη της ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ;

 • Σε όλους τους/τις εκπαιδευόμενους/ες του κέντρου, ανεξαρτήτως του προγράμματος που παρακολουθούν.
 • Ιδιαίτερα στους/στις υποψήφιους/ες εκπαιδευόμενους/ες ψυχοθεραπευτές/τριες που δεν έχουν πτυχίο ανθρωπιστικών επιστημών ή δεν έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχα μαθήματα.
 • Σε όποιο άτομο ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για την επιστήμη της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαρκεί δύο (2) εξάμηνα με δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο και ολοκληρώνεται σε ένα ακαδημαϊκό έτος (Οκτώβριος-Μάιος).

Κάθε μάθημα αποτελείται από 12 εβδομαδιαίες συναντήσεις διάρκειας 2:30’ ωρών.

Α’ εξάμηνο
11 Οκτωβρίου 2021 – 31 Ιανουαρίου 2022
Β’ εξάμηνο
14 Φεβρουαρίου 2022 – 31 Μαΐου 2022

Τα μαθήματα είναι τα εξής:

11 Οκτωβρίου 2021- 31 Ιανουαρίου 2022 (Α’ εξάμηνο)

 • Κλινική Ψυχολογία Ι: Θεωρίες προσωπικότητας
  (Διδάσκουσα: Ιωάννα Κουστένη,
  PhD).
 • Βασικές Έννοιες Ψυχολογίας: αντίληψη, συμπεριφορά, συναίσθημα
  (Διδάσκουσα: Γεωργία Καλτσίδου, MSc Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας)

14 Φεβρουαρίου 2022 – 31 Μαΐου 2022 (Β΄ εξάμηνο)

 • Από τη γέννηση ως την ενηλικίωση: αναπτυξιακές προοπτικές
  (Διδάσκουσα: Γεωργία Καλτσίδου, MSc Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας)
 • Κλινική Ψυχολογία ΙΙ: Σύγχρονα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα
  (Διδάσκουσα: Ιωάννα Κουστένη, PhD).

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α’ Εξάμηνο

Κλινική Ψυχολογία Ι: Θεωρίες προσωπικότητας
Διδάσκουσα: Ιωάννα Κουστένη, PhD
Μέρα και ώρα διαλέξεων: Τετάρτη 19:45-22:15
Έναρξη: 13/10/21

Ο ορισμός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση της προσωπικότητας του ατόμου αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και σημαντικά κομμάτια της κλινικής ψυχολογίας. Στο μάθημα θα αναζητηθούν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το πώς ορίζεται, πως είναι οργανωμένη και πως αναπτύσσεται στην πορεία της ζωής η προσωπικότητα. Παράλληλα, θα γίνει παρουσίαση και κριτική ανάλυση στις πιο σημαντικές θεωρίες προσωπικότητας που επηρέασαν το συγκεκριμένο πεδίο όπως η Ψυχαναλυτική, η Συμπεριφοριστική, η Κοινωνικογνωστική και η Ανθρωπιστική. Θα παρουσιαστούν, επιπλέον, τα πιο σύγχρονα μοντέλα ταξινόμησης χαρακτηριστικών προσωπικότητας, οι βιολογικές και εξελικτικές προσεγγίσεις. Τέλος, θα γίνει σύντομη αναφορά στις διαταραχές προσωπικότητας σύμφωνα με το βιοϊατρικό μοντέλο. Το μάθημα θα περιλαμβάνει συζήτηση, αναστοχασμό και ασκήσεις που αποσκοπούν στη θεωρητική κατανόηση και περαιτέρω ενασχόληση με τον πλούσιο κλινικό τομέα των θεωριών προσωπικότητας. Η διδασκαλία της εφαρμογής των θεωριών προσωπικότητας στην κλινική πρακτική θα ολοκληρωθεί με το δεύτερο μάθημα κλινικής ψυχολογίας του επόμενου εξαμήνου.

Βασικές Έννοιες Ψυχολογίας: αντίληψη, συμπεριφορά, συναίσθημα

Διδάσκουσα: Γεωργία Καλτσίδου, MSc Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας
Μέρα και ώρα διαλέξεων: Παρασκευή 19:00-21:30
Έναρξη: 15/10/21

Η “ψυχή”, είτε σε αντιδιαστολή με το σώμα, είτε ως μία έννοια που περιλαμβάνει τόσα πολλά φαινόμενα μέσα της, ενδιέφερε τον άνθρωπο από την αρχαιότητα έως σήμερα. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται, νιώθει, συμπεριφέρεται, θυμάται, λησμονεί, μαθαίνει. Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα ξεκινώντας από την ιστορία της επιστήμης και τις ερευνητικές της μεθόδους, θα ακολουθήσει μία συνοπτική παρουσίαση των βιολογικών βάσεων της συμπεριφοράς και της λειτουργικής νευροανατομίας του εγκεφάλου. Οι νοητικές διεργασίες που αποτέλεσαν το αντικείμενο της Ψυχολογίας ως επιστήμης θα είναι στο κέντρο του γνωστικού ενδιαφέροντος του μαθήματος. Συγκεκριμένα θα γίνει παρουσίαση των εννοιών της αντίληψης, της συμπεριφοράς, του συναισθήματος, της μνήμης, της μάθησης, των κινήτρων. Η παρουσίαση των Βασικών και Εφαρμοσμένων Κλάδων της Ψυχολογίας θα αποτελέσει μία ακόμη θεματική του μαθήματος, με σημαντική αναφορά στην Κοινωνική Ψυχολογία και την Οργανωσιακή Ψυχολογία. Μέσα από τη μελέτη των βασικών εννοιών, στόχος είναι οι σπουδαστές να κατανοήσουν με εύληπτο τρόπο την ορολογία και τις διαστάσεις της επιστήμης της Ψυχολογίας. Ένας επιπρόσθετος στόχος είναι το μάθημα να αποτελέσει ένα έναυσμα για περαιτέρω μελέτη και κριτική θεώρηση των εννοιών που συνθέτουν μία επιστήμη που μελετώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά, έθεσε τα όρια του φυσιολογικού και του αποκλίνοντος, του ομαλού και του μη κανονικού. Η θεωρητική παρουσίαση των θεμάτων θα συνοδεύεται από διάλογο, παραδείγματα, ασκήσεις κατανόησης και αναστοχασμού.

Β’ Εξάμηνο

Κλινική Ψυχολογία ΙΙ: Σύγχρονα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα
Διδάσκουσα: Ιωάννα Κουστένη, PhD
Μέρα και ώρα διαλέξεων: Τετάρτη 19:45-22:15
Έναρξη: 16/2/2022

Το μάθημα επιχειρεί να παρουσιάζει τις κύριες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που είναι, τόσο ιστορικά όσο και σήμερα, κεντρικής σημασίας στην εκπαίδευση και την έρευνα. Συγκεκριμένα, θα γίνει συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας και πρακτικής σχετικά με την ψυχαναλυτική προσέγγιση, την οικογενειακή-συστημική, τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική, τη συνθετική προσέγγιση και άλλα σύγχρονα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα. Κάθε μοντέλο θα παρουσιαστεί τόσο σε θεωρητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, ώστε να γίνει κατανοητός σε βασικό επίπεδο ο τρόπος λειτουργίας του/της ψυχοθεραπευτή/τριας. Επίσης, θα γίνει αναφορά στη συνολική παρουσία των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων στο χώρο της ψυχικής υγείας και τη συσχέτισή τους με τη φαρμακοθεραπεία και τη φαρμακευτική βιομηχανία. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει την έννοια της Επιστημονικής Τεκμηρίωσης των θεραπευτικών προσεγγίσεων, δηλαδή τους τρόπους με τους οποίους καθορίζεται η αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών μοντέλων, καθώς και τα σχετικά σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα που την υποστηρίζουν. Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκομίσουν μία εισαγωγική αλλά, κατά το δυνατόν, ολοκληρωμένη οπτική για τις κύριες θεραπευτικές προσεγγίσεις και την αποτελεσματικότητά τους, όπως αυτή διαμορφώνεται στο σύγχρονο κλινικό τοπίο.

Από τη γέννηση ως την ενηλικίωση: αναπτυξιακές προοπτικές

Διδάσκουσα: Γεωργία Καλτσίδου, MSc Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας
Μέρα και ώρα διαλέξεων: Παρασκευή 19:00-21:30
Έναρξη: 18/2/2022

Το μάθημα επιχειρεί να προσφέρει στους σπουδαστές τις γνώσεις και τα εφόδια για μία, όσο τον δυνατόν, πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, από τη γέννηση ως την ενηλικίωση. Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις θεωρίες μελέτης της ανθρώπινης ανάπτυξης, καθώς και με τις αισθητηριακές, γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές αλλαγές που συνοδεύουν κάθε κρίσιμη περίοδο της ζωής. Θα γίνει παρουσίαση της πορείας από τη βρεφική, νηπιακή, παιδική και εφηβική ηλικία στην ενήλικη ζωή και τα γηρατειά, καθώς και συνοπτική περιγραφή των σημαντικών θεωριών που έριξαν φως στην πολύπλοκη διεργασία της ανάπτυξης, με σημαντική αναφορά στη θεωρία δεσμού του Bowlby. Ένας επιπρόσθετος στόχος είναι να “ιδωθεί” η ανάπτυξη του ανθρώπου στη σύγχρονη κοινωνία της τεχνολογίας, της διαφορετικότητας, της πολυπολιτισμικότητας και της “κρίσης”, ειδικές θεματικές που στόχος του μαθήματος είναι να γίνουν αφορμή για ανάδυση ερωτημάτων και προβληματισμού. Η θεωρητική παρουσίαση των θεμάτων θα συνοδεύεται από διάλογο, παραδείγματα, ασκήσεις κατανόησης και αναστοχασμού.

 

 • Κάθε μάθημα αποτελείται από 12 εβδομαδιαίες συναντήσεις διάρκειας 2:30’ ωρών.
 • Τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά, μια συνάντηση την εβδομάδα για το κάθε ένα από τα δύο μαθήματα, (από Δε-πα), απογευματινές ώρες.
 • Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων, 8 άτομα ανά μάθημα.
 • Κόστος ανά μάθημα 240€ (το ποσό προκαταβάλλεται).

Όλα τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα με σκοπό να εξοικειώσουν τους/τις ενδιαφερόμενους/ες με την επιστήμη της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας.

Κάθε μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγική, αλλά ουσιαστική, μάθηση εννοιών που θεωρούνται βασικές στο πεδίο της ψυχολογίας (λ.χ. αντίληψη, μνήμη, συναίσθημα, εγκέφαλος, προσωπικότητα, αναπτυξιακά στάδια παιδιού και εφήβου, γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη σε αντίστοιχες θεωρίες), και της ψυχοθεραπείας (λ.χ. ψυχοθεραπευτικά μοντέλα, όπως ψυχανάλυση, συμπεριφορισμός, ανθρωπιστικά μοντέλα, συστημικά μοντέλα, επιστημονικά τεκμηριωμένη ψυχοθεραπεία και συναφείς θεωρίες προσωπικότητας).

Όλα τα μαθήματα είναι αυτοτελή, εκτός από το μάθημα «Κλινική Ψυχολογία ΙΙ: Σύγχρονα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα» που έχει ως προαπαιτούμενο την παρακολούθηση του μαθήματος «Κλινική Ψυχολογία Ι: Θεωρίες Προσωπικότητας».

Σε κάθε μάθημα θα χορηγείται εκπαιδευτικό υλικό. Η ολοκλήρωση κάθε μαθήματος θα συνοδεύεται από παρουσίαση και παράδοση εργασίας από κάθε συμμετέχοντα/ουσα.

Οι διαλέξεις θα είναι διαδραστικές με τη συμμετοχή των συμμετεχόντων/ουσών και κάθε αντικείμενο θα παρουσιάζεται με εύληπτο τρόπο και αντίστοιχα παραδείγματα.

Τα μαθήματα θα συμπεριλαμβάνουν προτεινόμενη βιβλιογραφία για περαιτέρω εμβάθυνση στο αντικείμενο προς μελέτη, εφόσον το επιθυμεί ο/η συμμετέχων/ουσα.

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση
του κύκλου μαθημάτων Ψυχολογίας
συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε,
μέσω email, στο focusinghellas@yahoo.com

Back To Top
X
X