skip to Main Content

Πως μπορεί να μας βοηθήσει το Focusing

Το Focusing μπορεί να μας διδάξει πώς :

  • να έλθουμε σε επαφή με βαθύτερα στρώματα της ύπαρξής μας και έτσι να γνωρίσουμε τί πραγματικά αισθανόμαστε και τι πραγματικά θέλουμε.
  • να συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας και να τον αποδεχτούμε όπως αληθινά είναι.
  • ν' αποκτήσουμε, ή και να βελτιώσουμε, τη σχέση μας με το σώμα μας.
  • να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις, μ' εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, την κρίση μας και την αξιολογική μας ικανότητα.
  • να μετατρέψουμε την αυτοκριτική και την ασάφεια των "μηνυμάτων" μας, όσον αφορά στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή, σε ισχυρούς συμμάχους.
  • να βιώσουμε ηρεμία, δυναμισμό και απόλαυση της ζωής

Επίσης μπορεί να συνδυασθεί με την θεραπεία μας και έτσι αυξήσει την αποτελεσματικότητά της

Τηλ. +30 210 6459459 - e-mail: focusinghellas@yahoo.com - User:
4ος κύκλος διαλέξεων 2017  Γιώργος Ξηροπαΐδης Αμοιβαιότητα και ασυμμετρία

4ος κύκλος διαλέξεων 2017 Γιώργος Ξηροπαΐδης Αμοιβαιότητα και ασυμμετρία

Κύκλος διαλέξεων 2017

Τρεις εταιρείες – Ένα σεμινάριο

(4ος κύκλος διαλέξεων)

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο καθηγητής φιλοσοφίας
και κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών

Γιώργος Ξηροπαΐδης

Το κοινό σεμινάριο που συνδιοργανώνουν οι τρεις εταιρείες, για την χρονιά 2016-2017, εστίασε στη θεματική:
«Η Ερμηνευτική στη θεραπευτική πράξη».

Το σεμινάριο αυτό συνεχίζεται τώρα με τη θεματική:

Αμοιβαιότητα και ασυμμετρία.
Ο τόπος του ‘άλλου’ στη φαινομενολογική φιλοσοφία.

Αδιαμφισβήτητα υπάρχουν ελάχιστες ‘πραγματικότητες’ που έχουν τραβήξει τόσο πολύ την προσοχή της σύγχρονης φιλοσοφικής σκέψης όσο ο ‘άλλος’. Δεν υπάρχει δεύτερο θέμα που να έχει προκαλέσει ένα τέτοιο καθολικό ενδιαφέρον όπως αυτό. Δεν υπάρχει δεύτερο θέμα που να χωρίζει με τέτοια ένταση και τέτοια σαφήνεια το ‘παρόν’ – το οποίο έχει τις ρίζες του στον 19ο αιώνα – από την ‘παράδοση’. Βεβαίως, και οι προηγούμενες εποχές έχουν στοχαστεί τον ‘άλλο’ και του έχουν ενίοτε παραχωρήσει στην ηθική, στην ανθρωπολογία, στη φιλοσοφία του δικαίου και του κράτους εξέχουσα θέση. Ποτέ όμως ο ‘άλλος’ δεν είχε εισχωρήσει τόσο βαθιά όπως τώρα στα ίδια τα θεμέλια του φιλοσοφικού στοχασμού. Δεν είναι πλέον απλώς γνωστικό αντικείμενο μιας επιμέρους φιλοσοφικής μάθησης, αλλά είναι ήδη εδώ και καιρό θέμα της ‘πρώτης φιλοσοφίας’. Το ερώτημα για τον ‘άλλο’ είναι άρρηκτα δεμένο με τα πρωταρχικότερα και καθολικότερα ερωτήματα που απασχολούν τη σύγχρονη σκέψη.

Στη ριζική αναβάθμιση της προβληματικής του ‘άλλου’ καθοριστική υπήρξε αναμφιβόλως η συμβολή της φαινομενολογικής σκέψης. Αυτός ο κύκλος ομιλιών έχει ως κεντρική στόχευση να δείξει ότι η φαινομενολογία από τον Husserl έως και τον Levinas τείνει βαθμιαία να μετασχηματιστεί σε μιαν ‘απορητική’ ερμηνευτική της ‘δομής’ των ανθρώπινων διαπροσωπικών και διυποκειμενικών σχέσεων.

Στη βάση αυτής της στόχευσης οι ομιλίες θα οργανωθούν κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Ι. Η μέριμνα για τον εαυτό και ο θάνατος του άλλου: Από τον Heidegger στον Levinas (09. 03. 2017).
ΙΙ. Η ξενότητα του άλλου: Ξαναδιαβάζοντας τους Καρτεσιανούς στοχασμούς του Husserl (06. 04. 2017).
ΙΙΙ. Το βλέμμα του άλλου: Η διαμάχη ανάμεσα στον Sartre και στον Merleau-Ponty (11. 05. 2017).
IV. Ο ίδιος ο εαυτός ως άλλος: Η κριτική ερμηνευτική του Ricoeur (01. 06. 2017)
V. Συμπεράσματα. Ανοιχτά ερωτήματα (15. 06. 2017*). (*το κλείσιμο θα γίνει στην ημερίδα των τριών εταιρειών το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017: http://focusing.gr/wordpress/?p=2561)

Γιώργος Ξηροπαΐδης

Paul Ricœur

Paul Ricœur

Το πρόγραμμα των διαλέξεων:
Οι συναντήσεις του σεμιναρίου θα γίνονται Πέμπτες, 8.30μμ-10.30μμ.

Στις παρακάτω ημερομηνίες:
1η: 09. 03. 2017
2η: 06. 04. 2017
3η: 11. 05. 2017
4η: 01. 06. 2017
5η: 15. 06. 2017 (θα γίνει 17. 06. 2017)*

Τόπος του Σεμιναρίου:
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 79, 5ος όροφος
(στον Χώρο του Ελληνικού Κέντρου Focusing)

Πληροφορίες επίσης, στις ιστοσελίδες των εταιρειών και στα τηλέφωνα επικοινωνίας που παρατίθενται σε αυτές, καθώς και στις διευθύνσεις:
daseinanalysisGR@gmail.com, focusinghellas@yahoo.com, gignesthai@gmail.com

Back To Top
X
X