skip to Main Content

Πως μπορεί να μας βοηθήσει το Focusing

Το Focusing μπορεί να μας διδάξει πώς :

 • να έλθουμε σε επαφή με βαθύτερα στρώματα της ύπαρξής μας και έτσι να γνωρίσουμε τί πραγματικά αισθανόμαστε και τι πραγματικά θέλουμε.
 • να συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας και να τον αποδεχτούμε όπως αληθινά είναι.
 • ν' αποκτήσουμε, ή και να βελτιώσουμε, τη σχέση μας με το σώμα μας.
 • να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις, μ' εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, την κρίση μας και την αξιολογική μας ικανότητα.
 • να μετατρέψουμε την αυτοκριτική και την ασάφεια των "μηνυμάτων" μας, όσον αφορά στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή, σε ισχυρούς συμμάχους.
 • να βιώσουμε ηρεμία, δυναμισμό και απόλαυση της ζωής

Επίσης μπορεί να συνδυασθεί με την θεραπεία μας και έτσι αυξήσει την αποτελεσματικότητά της

Τηλ. +30 210 6459459 - e-mail: focusinghellas@yahoo.com - User:
Εκπαίδευση στο Focusing και στη Focusing-βιωματική Ψυχοθεραπεία – Πρόγραμμα εκπαίδευσης – Αθήνα

Εκπαίδευση στο Focusing και στη Focusing-βιωματική Ψυχοθεραπεία – Πρόγραμμα εκπαίδευσης – Αθήνα

Εκπαίδευση στο Focusing
και

στη Focusing-βιωματική Ψυχοθεραπεία (FOT)

Δύο Κύκλοι Εκπαίδευσης

Έναρξη Εγγραφών

Στην εικόνα που βρίσκεται παρακάνω μπορείτε να δείτε, συγκεντρωτικά,
τις σχετικές πληροφορίες για τους δύο κύκλους εκπαίδευσης

1ος κύκλος (Επίπεδο Ι και Επίπεδο ΙΙ), 2ος κύκλος (Επίπεδο ΙΙΙ.Α ή IΙΙ.Β)

6η Ομάδα Focusing
(Κύκλος 1ος – Επίπεδο Ι & ΙΙ)

Εκπαιδευτής: Νίκος Κυπριωτάκης

Ημερομηνίες Εκπαιδευτικών συναντήσεων Αθήνας 2021-2022

 • 1η συνάντηση Σάββατο/Κυριακή 27-28 Νοεμβρίου 2021
 • Οι επόμενες επτά συναντήσεις θα καθοριστούν από την εκπαιδευτική ομάδα
 • Κάθε συνάντηση είναι διήμερη (Σάββατο: 10:00-18:00 & Κυριακή: 10:00-14:00)
 • Το Επίπεδο Ι του 1ου κύκλου (4 συναντήσεις, δηλ. 4 Σ/Κ) είναι προαπαιτούμενο για την εκπαίδευση επαγγελματιών Συμβούλων/ Ψυχοθεραπευτών στην Focusing Τραυματοθεραπεία
 • Ο 1ος κύκλος (Επίπεδα Ι & ΙΙ) (8 συναντήσεις, δηλ. 8 Σ/Κ) είναι προαπαιτούμενος για την εκπαίδευση επαγγελματιών Συμβούλων/ Ψυχοθεραπευτών στον 2ο κύκλο (Επίπεδο ΙΙΙ.Α ή ΙΙΙ.Β) (βλέπε πίνακα)

Χώρος: Ελληνικού Κέντρο Focusing, Αθήνα
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 192Α, (5ος Όροφος) ή/και 79 (5ος Όροφος) , Αθήνα
Πληροφορίες, δήλωση συμμετοχής:
Τηλ.: 210-6459459
E-mail: focusinghellas@yahoo.com (αναγράφοντας στο θέμα «Εκπαίδευση Focusing 6η Ομάδα»)


Αναλυτικές πληροφορίες για τους δύο κύκλους εκπαίδευσης μπορείτε να δείτε παρακάτω:

1ος Κύκλος (Επίπεδο Ι & Επίπεδο ΙΙ)

Επίπεδο Ι: Βασική Εκπαίδευση (το Focusing ως δεξιότητα)

(4 συναντήσεις: η Focusing διαδικασία του ‘εστιαζόμενου’Εστίαση)
(και 1 επιπλέον Σ/Κ με Focusing Συνεδρίες, Εποπτεία και Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση)

 • Παρουσία (βήμα 1: εσωτερικός ελεύθερος χώρος) (μαζί με: Βασικές θεωρητικές αρχές, Βασικές έννοιες, Προετοιμασία, Σωματική ευαισθητοποίηση)
 • Ενεργητική & βιωματική ακρόαση
  (βήματα 2, 3, 4: βιωμένη αίσθηση, σύμβολο, αντήχηση, βιωμένη αλλαγή)
 • Εσωτερικός ‘διάλογος’ (βήματα 5, 6: (δι)ερώτηση, αποδοχή – ολοκλήρωση)
 • Focusing Ζευγάρια

Πιστοποίηση: Focusing δεξιότητες (Focusing Skills)

Επίπεδο ΙΙ, Διαδικασία του Focusing – Ανάπτυξη & Εμβάθυνση

(4 συναντήσεις: η Focusing διαδικασία του ‘συνοδού’Ακρόαση)
(και 1 επιπλέον Σ/Κ με Focusing Συνεδρίες, Εποπτεία και Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση)

 • Εμπόδια Ι
 • Εμπόδια ΙΙ (Εσωτερικός Κριτής, κ.λπ.)
 • Εφαρμογές: Η διαδικασία του Focusing με: όνειρα, πόνος, λήψη αποφάσεων, εμπόδια δράσης, κ.ά.
  (επιλογή θέματος)
 • Focusing στάση – Focusing συνοδεία

Πιστοποίηση: Focusing Συνοδός (Focusing Guide)


2ος Κύκλος (Επίπεδο ΙΙΙ.Α ή ΙΙΙ.Β): Εξειδίκευση

Δύο Κατευθύνσεις:

Επίπεδο ΙΙΙ.Α:

Focusing Εκπαιδευτής (Focusing Trainer) / Focusing Επαγγελματίας (Certified Focusing Professional)
(8 συναντήσεις)

Επίπεδο ΙΙΙ.Β:

Focusing-βιωματικός Ψυχοθεραπευτής (Focusing-Oriented Therapist)
(8 συναντήσεις)

(Η κατεύθυνση FOT παρέχεται μονάχα για ήδη εκπαιδευμένους συμβούλους ψυχικούς υγείας και ψυχοθεραπευτές)


Πιστοποίηση

Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν βεβαίωση παρακολούθησης από το Ελληνικό Κέντρο Focusing και το International Institute of Focusing, New York (TIFI) (εάν οι εκπαιδευόμενοι γίνουν μέλη του).
Ειδικότερα, κάθε κύκλος και κατεύθυνση εξειδίκευσης, έχει επί μέρους απαιτήσεις που αναφέρονται στους σχετικούς οδηγούς σπουδών.


Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Focusing Ι & ΙΙ

Το Focusing αναπτύχθηκε από τον φιλόσοφο και ψυχοθεραπευτή, καθηγητή του πανεπιστημίου του Σικάγο, Eugene T. Gendlin, Ph.D., την δεκαετία του ’70, ως αποτέλεσμα κλινικής έρευνας και ψυχοθεραπευτικής εμπειρίας και στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον ιδρυτή της ανθρωπιστικής ψυχολογίας Carl R. Rogers.

Το Focusing, ως μια τεχνική-δεξιότητα, περιγράφεται αναλυτικά, με διακριτά βήματα, και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Focusing I & II» αποτελεί την αντίστοιχη βασική εκπαίδευση ενός Focusing-συνοδού.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας (το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί, συμπληρωματικά και ενισχυτικά στο ήδη υπάρχον πλαίσιο της εργασίας τους), καθώς και σε επαγγελματίες από το χώρο της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, καλλιτεχνών, κ.λπ. Δηλαδή απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για την Focusing-βιωματική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, τη βιωματική εκπαίδευση, τη διαμεσολάβηση, την διαπροσωπική επικοινωνία και τη διευκόλυνση ομάδων, τη διαχείριση του άγχους κ.λπ. αλλά και την προσωπική τους ανάπτυξη.

Το Focusing διευκολύνει ένα άτομο να παραμένει, με μια στάση φιλική, μαζί με μια θολή, ακόμα ασαφή βιωμένη αίσθηση ενός προβλήματος ή μιας κατάστασης από τη ζωή του και, μέσα αυτή τη στάση, μέσα από ανοικτές ερωτήσεις, να ανακαλύπτει και να εκφράζει συμβολικά ό,τι υπάρχει εκεί υπόρρητα ενεχόμενο (implicit) και όχι ακόμα πλήρως διαμορφωμένο. Αυτή η περαιτέρω προαγωγή της βιωματικής διαδικασίας (experiencing) του ατόμου γίνεται η βάση για μια θεραπευτική ή γενικότερα προαγωγική αλλαγή.

Το Focusing είναι μια φυσική δεξιότητα η οποία ανακαλύφθηκε, δεν εφευρέθηκε.

Μοιάζει να είμαστε όλοι γεννημένοι με την ικανότητα να γνωρίζουμε πως αισθανόμαστε στιγμή τη στιγμή. Αλλά, για τους περισσότερους από εμάς, εμπειρίες τραυματικές και εμπειρίες αποξένωσης της παιδική μας ηλικίας καθώς και εξαιτίας του πολιτισμού μας, έχουν ως αποτέλεσμα να έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στα σώματά μας καθώς και σε ό,τι νιώθουμε.

Έχουμε ανάγκη να μάθουμε ξανά το Focusing (να μάθουμε ξανά να Εστιάζουμε).

(Ann Weiser Cornell, 1995)

Το Focusing μας διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σ’αυτήν ακριβώς την σωματική γνώση, που ούτως ή άλλως διαθέτουμε, αλλά δεν συνειδητοποιούμε πάντα. Μέσα από συγκεκριμένα βήματα μαθαίνουμε να ακολουθούμε μια βιωματική διαδικασία επικέντρωσης στο σώμα, με στόχο την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων και πληροφοριών που αυτό ενέχει, αναφορικά με ένα θέμα, ένα πρόβλημα, ή με μια κατάσταση που βιώνουμε.

Διαβάστε περισσότερα: Η Τεχνική του Focusing

Σχετικά με το Ελληνικό Κέντρο Focusing

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing είναι αναγνωρισμένο ως
Ευρωπαϊκά Πιστοποιημένο Ψυχοθεραπευτικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ψυχοθεραπείας (EAP) και ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) από το Υπουργείο Παιδείας (Κωδ. Αδείας : 2101802) (ΕΟΠΠΕΠ).

Back To Top
X
X