skip to Main Content

Πως μπορεί να μας βοηθήσει το Focusing

Το Focusing μπορεί να μας διδάξει πώς :

 • να έλθουμε σε επαφή με βαθύτερα στρώματα της ύπαρξής μας και έτσι να γνωρίσουμε τί πραγματικά αισθανόμαστε και τι πραγματικά θέλουμε.
 • να συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας και να τον αποδεχτούμε όπως αληθινά είναι.
 • ν' αποκτήσουμε, ή και να βελτιώσουμε, τη σχέση μας με το σώμα μας.
 • να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις, μ' εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, την κρίση μας και την αξιολογική μας ικανότητα.
 • να μετατρέψουμε την αυτοκριτική και την ασάφεια των "μηνυμάτων" μας, όσον αφορά στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή, σε ισχυρούς συμμάχους.
 • να βιώσουμε ηρεμία, δυναμισμό και απόλαυση της ζωής

Επίσης μπορεί να συνδυασθεί με την θεραπεία μας και έτσι αυξήσει την αποτελεσματικότητά της

Τηλ. +30 210 6459459 - e-mail: focusinghellas@yahoo.com - User:
Existential Well-being Counseling: A Person-centered Experiential Approach

Existential Well-being Counseling: A Person-centered Experiential Approach

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

μπορείτε τώρα να δείτε τη (μαζική) διαδικτυακή ανοικτή σειρά μαθημάτων (MOOCMassive Open Online Course) ‘Συμβουλευτική Υπαρξιακού Ευ Ζην: Μια Προσωποκεντρική και Βιωματική Προσέγγιση’ (‘Existential Well-being Counseling: A Person-centered Experiential Approach’) στην πλατφόρμα edX:

https://www.edx.org/course/existential-well-being-counseling-person-kuleuvenx-ewbcx

Στον παραπάνω υπερσύνδεσμο (link) μπορείτε να βρείτε το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών και να παρακολουθήσετε το σχετικό εισαγωγικό βίντεο.

Παρακαλούμε, μη διστάσετε να ανακοινοποιήσετε και να διαδώσετε τις πληροφορίες αυτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα δίκτυα στα οποία συμμετέχετε. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να γνωρίσετε αλλά και να προωθήσετε το Focusing.

Επιπλέον συστήνουμε ανεπιφύλακτα στους εκπαιδευόμενους του Ελληνικού Κέντρου Focusing, νέους και παλαιούς, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους για το Focusing και την Focusing-Oriented Θεραπεία, την παρακολούθηση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Γνωρίστε τους εκπαιδευτές/επιμελητές

Mia Leijssen PhD
Professor of Person-centered/Experiential/Existential Psychotherapy
University of Leuven, Belgium
http://ppw.kuleuven.be/klip/medewerkers/leijssen/mia-leijssen
http://www.existentieelwelzijn.be

more

Siebrecht Vanhooren PhD
Associate Professor
University of Leuven, Belgium

Οποιοσδήποτε/Οποιαδήποτε ενδιαφέρεται για το ευ ζην και για ένα τρόπο ζωής πλήρη νοήματος/νοηματοδότησης μπορεί να ωφεληθεί από αυτή τη σειρά μαθημάτων. Θεραπευτές που έχουν το κίνητρο να εμβαθύνουν στο υπαρξιακό/βιωματικό επίπεδο της λειτουργίας της ανθρώπινης ζωής μπορούν να εμπλουτίσουν την προσέγγισή τους.

Η σειρά μαθημάτων είναι εντελώς δωρεάν. Στο τέλος, και μονάχα αν επιθυμείτε ένα επικυρωμένο πιστοποιητικό, τότε μπορείτε να το ζητήσετε, αφού θα έχετε περάσει επιτυχώς όλες τις εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στο τέλος της κάθε ενότητας. Σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσετε 49 US δολάρια (στο τέλος) ώστε να λάβετε ένα επικυρωμένο πιστοποιητικό.

Η σειρά μαθημάτων είναι ‘αυτό-καθοδηγούμενη’ (self-paced), το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να ξεκινήσετε μια οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2016 και Ιουνίου 2016.

mia2

Αυτή η σειρά μαθημάτων σας προσφέρει ένα υψηλό βαθμό ελαστικότητας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το περιεχόμενο ακολουθιακά ή να επιλέξετε να ολοκληρώσετε τις ενότητες σύμφωνα με το ενδιαφέρον που έχουν για εσάς. Έχετε υπόψη πως θα ήταν ρεαλιστικό να αφιερώνετε 6 με 8 ώρες σε κάθε ενότητα. Η σειρά μαθημάτων θα είναι διαθέσιμη από τον Οκτώβριο μέχρι το τέλος του Ιουνίου και μπορείτε να ακολουθείτε το δικό σας ρυθμό στη μελέτη και την πρακτική αυτών που προσφέρονται σε κάθε ενότητα.

Διάρκεια: 9-12 εβδομάδες
Προσπάθεια: 6-8 ώρες ανά εβδομάδα
Τιμή: ΔΩΡΕΑΝ (ελεύθερο, ανοικτό)
Αποκτήστε ένα Επικυρωμένο Πιστοποιητικό για $49 (δολάρια)
Ίδρυμα: (Πανεπιστήμιο) KULeuvenX
Θέμα: Ανθρωπιστικές Σπουδές
Επίπεδο: Εισαγωγικό
Γλώσσες: Αγγλικά
Υποτιτλισμός(/Μεταγραφή) Video: Αγγλικά

27th International Focusing Conference 2016, Great Britain Robinson College, Cambridge (photograph by Nikos Kypriotakis)

27th International Focusing Conference 2016, Great Britain
Robinson College, Cambridge (photograph by Nikos Kypriotakis)

Τι θα μάθετε

 • Να ζείτε μια ζωή πλήρη νοήματος και να αξιοποιείτε με τον καλύτερο τρόπο τις διάφορες καταστάσεις της ζωής
 • Να χτίζετε άριστες ανθρώπινες σχέσεις
 • Να εστιάζετε στη σωματικά βιωμένη νοημοσύνη
 • Να διευκολύνετε τη συναισθηματική, γνωστική και συμπεριφορική αλλαγή
 • Να βελτιώσετε τις δεξιότητες συμβουλευτικής για διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα

exi

About this course

This humanities course offers you the opportunity to explore what really matters in life and teaches you how to nurture your well-being and enhance the well-being of others.

We will address themes in your personal and professional life and show you how to counsel at all stages. We start with a positive approach by giving attention to people’s talents. We recognize that human existence involves constraints and difficulties, which is why this course is based on the idea of “existential” well-being.

This course will teach you how to live fully as a human being, in this body, on this planet, while at the same time being conscious that you are just a small part of a vast, incomprehensible, universe.

Our experiential approach focuses on the innate wisdom of the human organism and our tendency to evolve in a forward-moving direction. You will learn how to become aware of this deeply felt knowledge by giving attention to your body as felt from the inside and to your emotions.

Our person-centered approach encourages building optimal human relationships through empathy, respect and authenticity. These are complex skills, which we will bring within your reach by means of simple exercises.

Through examples, role-play and video-demonstrations we will illustrate how you can apply our existential well-being approach in a variety of helping contexts, including counseling and psychotherapy. You will develop skills to embody the existential well-being approach as a person and as a professional.

Your learning will be enriched through exchanging thoughts and experiences with a diverse group of international participants. You will learn to notice how people from different cultures have different ideas about what it means to live well and meaningfully. You will engage in discussions where divergent values can be respectfully acknowledged. Your personal view of well-being will expand and deepen to a more universal perspective on what it means to be human.

This course is taught by instructors with decades of experience in existential psychotherapy, focusing -oriented and emotion-focused therapy, person-centered counseling and positive psychology.

The instructors are also teachers and researchers in the fields of psychotherapy, positive psychology, meaning and spirituality at KU Leuven, a prestigious European University.

This course offers you a high degree of flexibility. You can follow the content in sequence or choose to complete sections in order of interest to you. Be aware that it would be realistic to spend 6 to 8 hours on each section. The course will be available from October until the end of June and you can follow your own rhythm in studying and practicing what is offered in each section.

27th International Focusing Conference 2016, Great Britain Robinson College, Cambridge (photograph by Nikos Kypriotakis)

27th International Focusing Conference 2016, Great Britain
Robinson College, Cambridge (photograph by Nikos Kypriotakis)

Course Syllabus

1. Well-being and Positive psychology.

 • Getting tuned in to theories of well-being and positive psychology.
 • Developing awareness of well-being counseling.
 • Developing attitudes for well-being: gratitude, empathy and (self-)compassion, simplicity.

2. Existential approach: coping with human life.

 • Getting tuned in to existential theories.
 • Developing existential connection.
 • Developing awareness of existential givens.
 • Becoming sensitive to existential practice.

3. Dimensions of human existence: goals and values.

 • Addressing questions such as: “Who am I?” “What motivates and inspires me in my life?”
 • Improving awareness of different dimensions, goals and values in human development.
 • Recognizing imbalances and problems in human existence.
 • Practicing Focusing as a skill for self-development.
 • Being aware of similarities and differences between Focusing and Mindfulness.

4. Life Journey: Existential challenges and Strengths

 • Deepening life stories in the frame of existential and positive psychology.
 • Deepening existential themes: freedom, responsibility, choice, loss, sadness, grief, fear, solitude, finiteness and death.
 • Developing strengths: self-knowledge, anger, confrontation, conflicts, forgiveness, wisdom.

5. Meaning and Spirituality.

 • Exploring sources of meaning in life.
 • Expanding awareness to the spiritual dimension.
 • Developing virtues for living meaningfully and well. Including Love as the meaning giving virtue by excellence

6. Person-centered approach: interpersonal conditions of growth.

 • Developing growth-promoting relationships and presence.
 • Developing non-judgmental empathic relating and responding.
 • Developing authentic relating and responding and interactional confrontation.
 • Developing process-sensitivity and process-diagnosis.

7. Experiential approach: body-orientedness and intrapersonal conditions of growth.

 • Developing embodied presence.
 • Developing awareness of pre-verbal senses and body expressions.
 • Developing attitudes and interventions to facilitate intrapersonal conditions of growth.
 • Extending Focusing to non-verbal expressions and working with dreams.

8. Processing emotions and overcoming intrapersonal blocks

 • Being aware of commonest process-blocks such as feeling “nothing”, feeling overwhelmed, one part which is victimizing or attacking another.
 • Being aware of different styles of processing emotions.
 • Recognizing ways people get stuck in emotions.
 • Having some idea about Emotion-focused therapy.

9. Integration: Counseling from a person-centered, experiential, existential well-being perspective.

 • Integrating counseling skills.
 • Knowing how to start and end a counseling process.
 • Deepening skills for self-care and healing.
Back To Top
X
X