skip to Main Content

Πως μπορεί να μας βοηθήσει το Focusing

Το Focusing μπορεί να μας διδάξει πώς :

  • να έλθουμε σε επαφή με βαθύτερα στρώματα της ύπαρξής μας και έτσι να γνωρίσουμε τί πραγματικά αισθανόμαστε και τι πραγματικά θέλουμε.
  • να συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας και να τον αποδεχτούμε όπως αληθινά είναι.
  • ν' αποκτήσουμε, ή και να βελτιώσουμε, τη σχέση μας με το σώμα μας.
  • να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις, μ' εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, την κρίση μας και την αξιολογική μας ικανότητα.
  • να μετατρέψουμε την αυτοκριτική και την ασάφεια των "μηνυμάτων" μας, όσον αφορά στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή, σε ισχυρούς συμμάχους.
  • να βιώσουμε ηρεμία, δυναμισμό και απόλαυση της ζωής

Επίσης μπορεί να συνδυασθεί με την θεραπεία μας και έτσι αυξήσει την αποτελεσματικότητά της

Τηλ. +30 210 6459459 - e-mail: focusinghellas@yahoo.com - User:
2η χρονιά: Τρεις φαινομενολογικές εταιρείες- Ένα φαινομενολογικό σεμινάριο

2η χρονιά: Τρεις φαινομενολογικές εταιρείες- Ένα φαινομενολογικό σεμινάριο

Τρεις φαινομενολογικές εταιρείες – Ένα φαινομενολογικό σεμινάριο
«οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν»
(Σοφοκλέους, Αντιγόνη, στιχ.523)

4η συνάντηση

(2η χρονιά, 8η εκδήλωση)

Πέμπτη 14 Μαΐου 2015
στο Ελληνικό Κέντρο Focusing
8.30μμ-10.30μμ.
2η χρονιά
Τρεις εταιρείες που μοιράζονται κοινά ερωτήματα και αναζητήσεις,
Η Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας «Γίγνεσθαι»
Το Ελληνικό Κέντρο Focusing (Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Προσέγγιση).
Η Ελληνική Εταιρεία Φαινομενολογικής-Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας
(Hellenic Society of Daseinsanalysis)
συνδιοργανώνουν, για 2η χρονιά, ένα σεμινάριο, που έχει τη φιλοδοξία να συμβάλει στην περαιτέρω εμβάθυνση του φαινομενολογικού βλέμματος στο πεδίο της ψυχοθεραπείας στη χώρα μας.
Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι : Edmund Husserl και Martin Heidegger:
Θεμελιώδεις έννοιες της ερμηνευτικής φαινομενολογίας
Εισηγητής του σεμιναρίου είναι, ξανά, ο καθηγητής Γιώργος Ξηροπαΐδης

Οι διαλέξεις του σεμιναρίου γίνονται Πέμπτη 8.30μμ-10.30μμ.
στο Dasein Café
Στον πολυχώρο εκδηλώσεων του κινηματογράφου Άνεσις
(Λ. Κηφισίας 14 Αμπελόκηποι, 2ος όροφος)
(ενώ οι συναντήσεις των τριών εταιρειών γίνονται στον χώρο που κάθε φορά ανακοινώνεται)

 

Στις παρακάτω ημερομηνίες:
1η,   23 Οκτωβρίου 2014, Γιώργος Ξηροπαίδης (έγινε)
2η,   20 Νοεμβρίου 2014, 3 Εταιρίες (έγινε)
3η,   11 Δεκεμβρίου 2014, Γιώργος Ξηροπαίδης (έγινε)
4η,   22 Ιανουαρίου 2015, 3 Εταιρίες (στο χώρο του “Γιγνεσθαι”) (έγινε)
5η,   12 Φεβρουαρίου 2015, Γιώργος Ξηροπαίδης (έγινε)
6η,   12 Μαρτίου 2015, 3 Εταιρίες (στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου Focusing) (έγινε)
7η,   23 Απριλίου 2015, Γιώργος Ξηροπαίδης (έγινε)

8η,   14 Μαΐου 2015, 3 Εταιρίες

(στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου Focusing)

9η,   18 Ιουνίου 2015, Γιώργος Ξηροπαίδης και 3 Εταιρίες

 

Σημείωση:

Οι έννοιες που κάθε φορά θα αναπτύσσονται στη συνάντηση όπου εισηγητής θα είναι ο Γιώργος Ξηροπαΐδης, στην επόμενη συνάντηση των τριών εταιρειών θα συζητούνται και θα εξειδικεύονται σε ό,τι αφορά το πεδίο της ψυχοθεραπείας.
Περαιτέρω πληροφορίες:
στις ιστοσελίδες των εταιρειών και στα τηλέφωνα επικοινωνίας που παρατίθενται σε αυτές καθώς και στις διευθύνσεις
daseinanalysisGR@gmail.com
focusinghellas@yahoo.com
gignesthai@gmail.com
Παρακάτω θα βρείτε λεπτομερέστερη ενημέρωση
σχετικά με τη θεματολογία του σεμιναρίου καθώς και σχετική βιβλιογραφία.

 

Κύκλος διαλέξεων 2014-15
Γιώργος Ξηροπαΐδης
 
Edmund Husserl και Martin Heidegger:
Θεμελιώδεις έννοιες της ερμηνευτικής φαινομενολογίας

Το χρονικό διάστημα από το 1919 μέχρι το 1929 έχει προσφυώς αποκληθεί η «φαινομενολογική δεκαετία» του Martin Heidegger (1889-1976). Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο Γερμανός στοχαστής διατυπώνει το αίτημα ενός ριζικού μετασχηματισμού της φαινομενολογικής φιλοσοφίας του δασκάλου του Edmund Husserl (1859-1938) προς την κατεύθυνση μιας ερμηνευτικής φαινομενολογίας. Κατά τον Heidegger, ο μετασχηματισμός αυτός επιβάλλεται να συντελεστεί τόσο στο επίπεδο του θεματικού προσανατολισμού της φιλοσοφίας όσο και στο επίπεδο της μεθόδου. Η φαινομενολογία δεν μπορεί πλέον να είναι a priori επιστήμη της «αποβλεπτικής συνείδησης [intentionales Bewusstsein (intentional consciousness) = προθετική συνείδηση]», καθόσον ως πρωταρχικό της καθήκον αναγνωρίζεται πλέον η διερεύνηση του «νοήματος του είναι [Sinn von Sein]».

Προκειμένου ωστόσο να απαντηθεί «το ερώτημα του είναι [die Seinsfrage]», πρέπει πρώτα να αναλυθεί εκείνο το ον που διαθέτει μια προθεωρητική κατανόηση του είναι. Το ον τούτο ο Heidegger το αποκαλεί Dasein και το ορίζει ως «είναι-μέσα-στον-κόσμο». Βασική επιδίωξη της φαινομενολογικής οντολογίας είναι να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι δομές του «είναι-μέσα-στον-κόσμο» καθιστούν δυνατή τη συνείδηση με την έννοια του Husserl – την αποβλεπτικότητα των ενεργημάτων της κατ’ αίσθηση αντίληψης, της κρίσης, της φαντασίας, κ.τ.λ.

Εάν όμως το πρωταρχικό μέλημα της φαινομενολογίας δεν είναι η ανάλυση της αποβλεπτικής συνείδησης, αλλά η διερεύνηση των οντολογικών δομών του Dasein, τότε η μέθοδός της δεν μπορεί πλέον να είναι αναστοχαστική, εποπτική, ενορατική και περιγραφική, αλλά οφείλει να έχει τον χαρακτήρα μιας σύνθετης ερμηνευτικής διεργασίας.

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία 
Edmund Husserl, Η φιλοσοφία ως αυστηρή επιστήμη, Αθήνα 1988
Edmund Husserl, Καρτεσιανοί στοχασμοί, Αθήνα 2002
Edmund Husserl, Φαινομενολογία, Αθήνα 2005
Edmund Husserl, Η κρίση των ευρωπαϊκών επιστημών και η υπερβατολογική φαινομενολογία, Αθήνα 2012
Martin Heidegger, Τα βασικά προβλήματα της φαινομενολογίας, Αθήνα 1999
Martin Heidegger, Είναι και Χρόνος, Αθήνα 1978-1985
Martin Heidegger, Οι θεμελιώδεις έννοιες της μεταφυσικής: Κόσμος-Περατότητα-Μοναξιά, Αθήνα 2009
Martin Heidegger, Φαινομενολογικές ερμηνείες στον Αριστοτέλη, Αθήνα 2011

Back To Top
X
X