skip to Main Content

Πως μπορεί να μας βοηθήσει το Focusing

Το Focusing μπορεί να μας διδάξει πώς :

  • να έλθουμε σε επαφή με βαθύτερα στρώματα της ύπαρξής μας και έτσι να γνωρίσουμε τί πραγματικά αισθανόμαστε και τι πραγματικά θέλουμε.
  • να συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας και να τον αποδεχτούμε όπως αληθινά είναι.
  • ν' αποκτήσουμε, ή και να βελτιώσουμε, τη σχέση μας με το σώμα μας.
  • να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις, μ' εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, την κρίση μας και την αξιολογική μας ικανότητα.
  • να μετατρέψουμε την αυτοκριτική και την ασάφεια των "μηνυμάτων" μας, όσον αφορά στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή, σε ισχυρούς συμμάχους.
  • να βιώσουμε ηρεμία, δυναμισμό και απόλαυση της ζωής

Επίσης μπορεί να συνδυασθεί με την θεραπεία μας και έτσι αυξήσει την αποτελεσματικότητά της

Τηλ. +30 210 6459459 - e-mail: focusinghellas@yahoo.com - User:
Βιβλίο: Προσωποκεντρική Θεραπεία – Η Focusing Βιωματική Προσέγγιση

Βιβλίο: Προσωποκεντρική Θεραπεία – Η Focusing Βιωματική Προσέγγιση

Τίτλος: Προσωποκεντρική Θεραπεία – Η Focusing Βιωματική Προσέγγιση
Τίτλος πρωτοτύπου: Person-Centred Therapy, The Focusing-Oriented Approach
Συγγραφέας: Campbell Purton

Α´ αγγλική έκδοση: Palgrave Macmillan © 2004

Μετάφραση: Γιώργος Μπανιώκος
Επιστημονική επιμέλεια: Άννα Καραλή, Παύλος Ζαρογιάννης
Γλωσσική επιμέλεια-Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου

Εικαστικό εξωφύλλου: Κατερίνα Διακομή http://diakomi.com/
Εξώφυλλο-σελιδοποίηση: Δέσποινα Βαφείδου
Επιμέλεια παραγωγής – Διανομή: Δημήτρης Παντελής http://www.kondyli.gr/

Katerina Diakomi Cover

Προλεγόμενα

Υπήρξε μεγάλη πρόκληση για μας το πόνημα αυτό. Τελικά, μπορούμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας ευτυχείς που, μετά από εικοσιπενταετή πορεία μελέτης, κριτικού αναστοχασμού και πρακτικής εφαρμογής της προσωποκεντρικής και Focusing-βιωματικής προσέγγισης, φθάσαμε στο δημιουργικό αποτέλεσμα αυτής της έκδοσης.

Θεωρούμε ότι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του βιβλίου είναι οι βασικές θέσεις του συγγραφέα Cambpell Purton αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις, τις οποίες και μοιραζόμαστε αμέριστα μαζί του. Ειδικότερα η θέση ότι δεν είναι αντιθετικές και αντικρουόμενες, αλλά συμπληρωματικές και αλληλοενεχόμενες, μια και η φιλοσοφία και οι αρχές της προσωποκεντρικής προσέγγισης είναι πηγή προέλευσης της Focusing-βιωματικής θεραπείας. Γι’ αυτό και δεν τις παραθέτει απλά, αλλά, βασισμένος στο κοινό φιλοσοφικό τους υπόβαθρο, παρακολουθεί τη διαδρομή τους, τις διερευνά, τις συγκρίνει και τις αντιπαραβάλλει. Μ’ αυτόν τον τρόπο διατυπώνει με ευκρίνεια τα στοιχεία που τις ενώνουν και αναδεικνύει το πώς η μια μπορεί να υποστηρίξει, φωτίσει και εμπλουτίσει την άλλη. Σταδιακά, επιτυγχάνει δε να αναδείξει μια σχέση ζωντανή, πολύχρονη, ταραχώδη, συγκρουσιακή, αλλά και συνάμα μια σχέση που εμπνέει, μια σχέση πολύπλοκη, με διακυμάνσεις λεπτών αποχρώσεων. Καταλήγει δε, στη συνέχεια, να εκφράσει με σαφήνεια και τη δική του θέση/πρόταση για τη σχέση των δύο προσεγγίσεων. Ακολουθώντας μια ενδεχομένως λησμονημένη και παραδοσιακή οπτική, υπογραμμίζει την πρωταρχικότητα της προσωποκεντρικής προσέγγισης και της προσωποκεντρικής θεραπείας, στους κόλπους της οποίας εντάσσει, τελικά, την Focusing-βιωματική προσέγγιση/θεραπεία. Έτσι, η τελευταία μπορεί να αποτελεί μια «αυτόνομη» προσέγγιση, αλλά παραμένει πάντα μια δυνατή κατεύθυνση της προσωποκεντρικής θεραπείας. Αυτή ακριβώς η σχέση εκφράζεται άλλωστε και μέσα από την επιλογή του τίτλου του βιβλίου.

Οι θέσεις αυτές εκφράζουν και τη δική μας οπτική, φιλοσοφία και προσέγγιση. Αυτές «υιοθετούμε» στην πρακτική μας, αλλά και στην εκπαίδευση των σπουδαστών μας στο Ελληνικό Κέντρο Focusing. Αισθανόμαστε δε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που είμαστε πλέον σε θέση να τις μοιραστούμε με συναδέλφους άλλων προσεγγίσεων, στοχαστές, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, αλλά και με κάθε αναγνώστη που επιθυμεί να γνωρίσει την προσωποκεντρική θεραπεία και τη Focusing-βιωματική προσέγγιση, ελπίζοντας ότι μέσα από δημιουργικό διάλογο, όσο και κριτική αντιπαράθεση, θα συναντηθούμε…

Για τη διευκόλυνση των αναγνωστών, θα σημειώσουμε στη συνέχεια μερικές παρατηρήσεις ως προς τους όρους της θεωρίας και φιλοσοφίας –κυρίως της Focusing-βιωματικής προσέγγισης–, επειδή το βιβλίο αυτό είναι το πρώτο που κυκλοφορεί σε σχέση με τη συγκεκριμένη θεραπευτική κατεύθυνση.

Καταρχήν, χρειάζεται να σημειωθεί πως ο Eugene Gendlin, θεμελιωτής και κύριος εκφραστής της Focusing-βιωματικής προσέγγισης, στην προσπάθειά του να διατυπώσει βασικούς όρους της σκέψης και της φιλοσοφίας του, δεν ανατρέχει σε ήδη καθιερωμένες λογικές κατηγορίες και γνωστά εννοιολογικά σχήματα, αλλά προτείνει δικούς του όρους και έννοιες. Συχνά προχωρά σε νεολογισμούς που πολύ δύσκολα μπορούν να μεταφραστούν και να αποδοθούν σε άλλη γλώσσα.

Ωστόσο, αυτό που μπορεί να αποβεί βοηθητικό και πρέπει να επισημανθεί εδώ είναι πως το βασικό και θεμελιώδες στοιχείο της σκέψης του Gendlin αποτελεί η έννοια της «διαδικασίας». Τη διαδικασία, τη διαρκή ροή, το συνεχές γίγνεσθαι, τη συνεχή κίνηση σε κάθε της πτυχή προσπαθεί να περιγράψει ο Gendlin. Για τον λόγο αυτό, για να μπορέσει δηλαδή να αποδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαδικαστική θεμελίωση της ζωής και των εκφράσεών της, καταφεύγει, στην αγγλική γλώσσα, στην κατάληξη -ing σχεδόν σε κάθε όρο και έννοια που χρησιμοποιεί,

ήτοι: focusing, resonating, asking, dialoging, felt sensing, languaging, implying,
experiencing, crossing, dipping, eveving, leafing, processing…

Οι όροι αυτοί είναι εξαιρετικά δύσκολο να μεταφραστούν με ακρίβεια στα ελληνικά. Πολλές φορές αποδίδονται με ουσιαστικά, άλλοτε με ρήματα ή/και με περιφραστικές εκφράσεις για να αποφευχθεί η συχνή χρήση της λέξης «διαδικασία», που θα οδηγούσε τελικά σε κατάχρηση και θα κούραζε τον αναγνώστη, αν και ακριβώς αυτό είναι που όλοι οι όροι και όλες οι έννοιες του Gendlin ενέχουν υπόρρητα: τη ροή, τη διαδικασία…

Αυτό δηλαδή που κινείται και αλλάζει συνεχώς αφήνοντας πίσω του όχι καθορισμένες βεβαιότητες, αλλά, στην καλύτερη περίπτωση, βιωματικά ίχνη, σωματικά ανιχνεύσιμα, μερικά συμβολοποιήσιμα, σε κάποιον βαθμό κατανοήσιμα και συνεπώς διευκολυντικά για τη μετακίνηση, ανάπτυξη και νοηματοδότηση της ζωής μας.

Ως εκ τούτου, θέλουμε να πιστεύουμε ότι, σύμφωνα με το πνεύμα της Focusing-βιωματικής προσέγγισης, το βιβλίο αυτό θα οδηγήσει τον αναγνώστη σε μια αλληλεπιδραστική εμπειρία και θα αποτελέσει έτσι μια αφορμή για προβληματισμό, αναστοχασμό, επιβεβαίωση ή/και αντιπαράθεση, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά στο ψυχοθεραπευτικό γίγνεσθαι του ελλαδικού χώρου.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τη Μαρία Κωβαίου, που με τις πολύτιμες συμβουλές και προτάσεις της συμμετείχε αποτελεσματικά στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου, καθώς και τον Νικόλαο Κυπριωτάκη, που αθόρυβα και ουσιαστικά συνέβαλε στην πραγματοποίηση του όλου εγχειρήματος. Επίσης, τον συγγραφέα και συνάδελφο Campbell Purton, που μας τίμησε και μας εμπιστεύτηκε τη μετάφραση του έργου του στα ελληνικά, τη ζωγράφο Κατερίνα Διακομή για το σχέδιο του εξωφύλλου, καθώς και τον Δημήτρη Παντελή των εκδόσεων Κοντύλι για τη συνεργασία. Άλλα τόσα ευχαριστώ ανήκουν και στους θεραπευόμενους, εκπαιδευόμενους, συνεργάτες και συναδέλφους μας, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύθηκαν τις συνεχείς και άοκνες προσπάθειές μας για την ανάπτυξη, διάδοση και εδραίωση της προσωποκεντρικής και Focusing-βιωματικής προσέγγισης, και κατέστησαν έτσι δυνατή την έκδοση αυτού του βιβλίου.

Οι επιμελητές

Άννα Καραλή, Παύλος Ζαρογιάννης
Ελληνικό Κέντρο Focusing

This Post Has One Comment

Comments are closed.

Back To Top
X
X