skip to Main Content

Πως μπορεί να μας βοηθήσει το Focusing

Το Focusing μπορεί να μας διδάξει πώς :

  • να έλθουμε σε επαφή με βαθύτερα στρώματα της ύπαρξής μας και έτσι να γνωρίσουμε τί πραγματικά αισθανόμαστε και τι πραγματικά θέλουμε.
  • να συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας και να τον αποδεχτούμε όπως αληθινά είναι.
  • ν' αποκτήσουμε, ή και να βελτιώσουμε, τη σχέση μας με το σώμα μας.
  • να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις, μ' εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, την κρίση μας και την αξιολογική μας ικανότητα.
  • να μετατρέψουμε την αυτοκριτική και την ασάφεια των "μηνυμάτων" μας, όσον αφορά στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή, σε ισχυρούς συμμάχους.
  • να βιώσουμε ηρεμία, δυναμισμό και απόλαυση της ζωής

Επίσης μπορεί να συνδυασθεί με την θεραπεία μας και έτσι αυξήσει την αποτελεσματικότητά της

Τηλ. +30 210 6459459 - e-mail: focusinghellas@yahoo.com - User:
Thinking At The Edge (ΤΑΕ ή Βιωματική Σκέψη)

Thinking At the Edge (ΤΑΕ ή Βιωματική Σκέψη)

Thinking At the Edge (ΤΑΕ ή Βιωματική Σκέψη)

Βασικές Πληροφορίες

http://thinking-at-the-edge.weebly.com/

Διαβάστε για την εφαρμογή της μεθόδου ΤΑΕ στο σχολικό περιβάλλον πχ. στο Προαιρετικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο

«Ο μαθητής του μαθητή: Αναπτύσσοντας την υπόρρητη γνώση και δημιουργικότητα των μαθητών»
και υπότιτλο: “Η μέθοδος της «Βιωματικής Σκέψης» (Thinking At the Edge ή ΤΑΕ) – Συγγραφή πρωτότυπων, καινοτόμων εργασιών από τους μαθητές”, στο 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου, κατά το σχ. έτος 2015-2016

Ενημερωθείτε επίσης για τα εργαστήρια/workshops που διοργανώνει η Ελληνογερμανική Αγωγή σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Focusing στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Open Discovery Space

Στοιχεία Επικοινωνίας

nikoskypriotakis@gmail.com
focusing.gr@gmail.com

Έμφαση

Στο πλούσιο, υπόρρητα πολύπλοκο, οργανισμικό, αντιληπτικό και φαινομενολογικό πεδίο των εκπαιδευομένων.
Στη διαφοροποιημένη συμβολοποίηση και έκφραση αυτού του πεδίου, στη δημιουργικότητα και την ανακάλυψη νέων δομών, εννοιών και όρων.
Zig-zag μεταξύ λογικής, σκέψης, εννοιών, αφηρημένων μοτίβων ΚΑΙ Βιωμένων Αισθήσεων (Felt Senses), βιωμάτων, βιωματικής διαδικασίας.
Στη βιωματική πηγή της καινοτομίας και της δημιουργικότητας.

Απαρχές

Το ΤΑΕ (ως μέθοδος και ως διαδικασία) είναι δυνατό μονάχα μέσα από τη Δαδικασία Εστίασης (Focusing) (http://www.focusing.org/sixsteps.html).

Το ΤΑΕ βασίζεται στη θεωρία της ‘Βιωματικής Διαδικασίας (Experiencing) και της Δημιουργίας Νοήματος’ και τη ‘Φιλοσοφία του Υπόρρητου’ (Implicit) του φιλόσοφου Eugene Gendlin, καθώς και στην θεωρία και πρακτική της Διαδικασίας Εστίασης (Focusing), η οποία μας εξασφαλίζει εκείνη την ιδιαίτερη ποιότητα της εστίασης στο σώμα, στις καταστάσεις που ζούμε και γενικότερα στο βίωμα, με οδηγό την ολιστική διάσταση της ‘Βιωμένης Αίσθησης’ (Felt Sense).

Σημείωση: Tο ΤΑΕ διδάσκεται ως Ενότητα (Module) στο University of East Anglia, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Συμβουλευτική και το Focusing (https://www.uea.ac.uk/education/centre-for-counselling-studies/thinking-at-the-edge)

Πλαίσιο

Focusing-Βιωματική Εκπαίδευση (Eugene Gendlin – Focusing)
Προσωποκεντρική Εκπαίδευση (Carl Rogers)

Σχέση: με τις εκπαιδευτικές εφαρμογές του Mindfulness (ενσυνειδητότητα)
Λέξεις κλειδιά: Focusing-Experiential, Percon-Centred, Situated-Embodied learning/knowledge, Focusing-creativity, soft-creativity, Innovation, Creative/Critical Thinking, Qualitative Research, Theory Construction, Learning to learn, Language

Εφαρμογές

Στην μοναχική μελέτη και εργασία μας, είτε εργαζόμενοι σε ζευγάρια (ή και ομάδες με κατευθυνόμενο Focusing), σε όλα τα στάδια και τα πλαίσια της εκπαίδευσης (από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια/πανεπιστημιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση).
Συγγραφή άρθρων, πρωτότυπων εργασιών, διατριβών, βιβλίων.
Ποιοτική έρευνα.
Συμπληρώνει ιδανικά την ειδική αγωγή.
Εξαιρετικό για την αλληλεπίδραση με τις τέχνες, τη λογοτεχνία και τη γλώσσα.
Στην καθημερινή μας μελέτη (μερικές ώρες) ή και σε πρότζεκτ πολλών ετών.

Φάσεις και Επιμέρους Βήματα:

To ΤΑΕ εξελίσσεται σε 14 βήματα, τα οποία χωρίζονται σε τρεις (3) κύριες φάσεις.

(Μηδενική) Φάση προετοιμασίας :

  • Βιωματική (αλλά και θεωρητική) εξοικείωση με τη Βιωμένη Αίσθηση
  • Εξοικείωση με τη Δημιουργία Εσωτερικού (ή/και Ασφαλούς) Ελεύθερου Χώρου (Clearing A Space)
  • Εξοικείωση με τη Διαδικασία Εστίασης
  • Προετοιμασία για το ΤΑΕ: Διαμόρφωση ζευγαριών Συνοδού-Εστιαζόμενου ή και προετοιμασία για την Εύρεση-Επεξεργασία Θέματος προς διερεύνηση.

1η φάση: (βήματα 1-5) «Μιλώντας από τη Βιωμένη Αίσθηση»

Βήμα 1 : «Αφήστε μία Βιωμένη Αίσθηση να Μορφοποιηθεί»
Βήμα 2 : «Βρείτε εκείνο που είναι πέρα από τη λογική στη Βιωμένη σας Αίσθηση» – «Αναζητήστε ένα Παράδοξο στη Βιωμένη σας Αίσθηση»
Βήμα 3 : «Αναγνωρίστε πως δεν εννοείτε τον τυπικό ορισμό των λέξεων»
«Καμία λέξη δεν ταιριάζει» – «Οι λέξεις που χρησιμοποιήσατε δεν είναι επαρκείς»
Βήμα 4 : «Γράψτε μία πρόταση ή μία νέα φράση για να πείτε τι θέλατε κάθε μια από τις τρείς λέξεις να σημαίνει για σας» – («Όλες οι λέξεις ταιριάζουν»)
Βήμα 5 : «Επέκταση»

Μια πρώτη πυκνή, πλατιά, όσο και σε βάθος επεξεργασία/έκφραση αυτού το οποίο αποτελεί το θέμα της αναζήτησής μας, έκφραση και επεξεργασία που αναδύονται όμως μέσα από τη συνολική Βιωμένη μας Αίσθηση για το θέμα αυτό, μέσα από διαδοχικές συμπυκνώσεις και επεκτάσεις. Εργασία με το προσωπικό νόημα των λέξεων/όρων που χρησιμοποιούμε. Διαχωρισμός προσωπικού/ιδιωτικού λόγου και σύνηθους/κοινού/δημόσιου λόγου.

2η φάση: (βήματα 6-9) «Ανακαλύπτοντας Μοτίβα από Όψεις (Στιγμιότυπα)»

Βήμα 6 : «Συλλέξτε Όψεις-Στιγμιότυπα»
Βήμα 7 : «Επιτρέψτε στις Όψεις να συνεισφέρουν λεπτομερειακή/λεπτομερή δομή»
Βήμα 8 : «Διασταυρώστε τις Όψεις»
Βήμα 9 : «Γράψτε ελεύθερα»

Eύρεση γενικών μοτίβων μέσα από τη βιωμένη μας αίσθηση και τις εμπειρίες μας. Eξαγωγή του αφηρημένου και γενικού από το ειδικό και το συγκεκριμένο. «Bλέπουμε» μία όψη/εμπειρία υπό το φως και το πρίσμα μιας άλλης όψης/εμπειρίας. Η Βιωμένη μας Αίσθηση εμπλουτίζεται σε Όψεις/Πλευρές και με αυτήν την έννοια αποκτά ένα πλουσιότερο ‘τρισδιάστατο’ χαρακτήρα.

3η φάση: (βήματα 10-14) «Χτίζοντας Θεωρίες», «Χτίζοντας Θεωρητικά Μοντέλα / Κατασκευές» («Χτίζοντας Θεωρία»)

Βήμα 10 : «Επιλέξτε Όρους και Συνδέστε τους»
Βήμα 11 : «Αναζητήστε τις Εγγενείς Σχέσεις μεταξύ των Όρων»
Βήμα 12 : «Επιλέξτε Μόνιμους Όρους και ‘Κλειδώστε’ τους»
Βήμα 13 : «Εφαρμόστε τη Θεωρία σας έξω από το δικό/οικείο σας Πεδίο»
Βήμα 14 : «Επεκτείνετε και εφαρμόστε τη Θεωρία σας στο δικό/οικείο σας πεδίο»

Διαμόρφωση ενός λογικά συνεκτικού και ταυτόχρονα βιωματικά έγκυρου θεωρητικού μοντέλου από γερά συνυφασμένους και βιωματικά πλούσιους περιεχομένου όρους, ικανούς να περιγράψουν αποτελεσματικά (με τρόπο που να ικανοποιεί τη Βιωμένη μας Αίσθηση) το θέμα το οποίο ιχνηλατούμε αλλά και ικανούς να παραγάγουν συμπερασμούς που θα μπορούσαν περαιτέρω να εφαρμοστούν και να διερευνηθούν μέσα αλλά και έξω από το οικείο γνωστικό μας πεδίο.

Πηγές & Περισσότερες Πληροφορίες

http://thinking-at-the-edge.weebly.com/ ,
http://users.sch.gr/nikoskypriotakis/timespace/?page_id=26 ,
http://www.focusing.org/tae.html κλπ.

Γενικά Σενάρια/Οδηγίες

ODS, 1η φάση: http://bit.ly/1xPTQ35 – 1η φάση, pdf: http://bit.ly/1C7bnGq
ODS, 2η φάση: http://bit.ly/1us5R3x – 2η φάση, pdf: http://bit.ly/1DRe1Cx
ODS, 3η φάση: http://bit.ly/1xPVjGA – 3η φάση, pdf: http://bit.ly/1zlm5ah

(ODS) Ψηφιακή Εκπαιδευτική Κοινότητα

Thinking At the Edge (TAE) – Educational Applications – ΤΑΕ στο σχολείο
http://bit.ly/1bxvEPq
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Open Discovery Space (ODS) (http://portal.opendiscoveryspace.eu/)
Ελληνογερμανική Αγωγή (http://www.ea.gr/) &
Ελληνικό Κέντρο Focusing (http://new.focusing.gr/)

Back To Top
X
X