skip to Main Content

Πως μπορεί να μας βοηθήσει το Focusing

Το Focusing μπορεί να μας διδάξει πώς :

  • να έλθουμε σε επαφή με βαθύτερα στρώματα της ύπαρξής μας και έτσι να γνωρίσουμε τί πραγματικά αισθανόμαστε και τι πραγματικά θέλουμε.
  • να συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας και να τον αποδεχτούμε όπως αληθινά είναι.
  • ν' αποκτήσουμε, ή και να βελτιώσουμε, τη σχέση μας με το σώμα μας.
  • να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις, μ' εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, την κρίση μας και την αξιολογική μας ικανότητα.
  • να μετατρέψουμε την αυτοκριτική και την ασάφεια των "μηνυμάτων" μας, όσον αφορά στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή, σε ισχυρούς συμμάχους.
  • να βιώσουμε ηρεμία, δυναμισμό και απόλαυση της ζωής

Επίσης μπορεί να συνδυασθεί με την θεραπεία μας και έτσι αυξήσει την αποτελεσματικότητά της

Τηλ. +30 210 6459459 - e-mail: focusinghellas@yahoo.com - User:
Ελληνικό Κέντρο  Focusing – Συμμετοχή στη Διημερίδα 2015 της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής

Ελληνικό Κέντρο Focusing – Συμμετοχή στη Διημερίδα 2015 της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής

Ελληνικό Κέντρο Focusing

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ 2015
της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής

12 και 13 Δεκεμβρίου 2015
IST College, Πειραιώς 72, Μοσχάτο

Θέμα:
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΗΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
16.00-18.30: ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

1. «Το γίγνεσθαι-Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας»

Η διαμόρφωση της ταυτότητας του/της Συμβούλου Ψυχικής Υγείας, όπως και κάθε ταυτότητας, δεν μπορεί να νοηθεί και να περιγραφεί πλέον ως ένα στατικό δεδομένο, αλλά ως αναζήτηση, ως μια δυναμική διαδικασία, πάντα πραγματούμενη, αλλά ποτέ πραγματωμένη. Μια δυναμική διαδικασία με πολλές στάσεις, διακοπές, συνέχειες και ασυνέχειες, επιστροφές, επανεκκινήσεις και αναθεωρήσεις. Αυτή την υπόθεση θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε βιωματικά στο εργαστήριο έχοντας ως αφετηρία τη φιλοσοφία (Deleuze, Gendlin), με ερεθίσματα και πηγές έμπνευσης κυρίως από την λογοτεχνία (Οδύσσεια) και την βιβλική παράδοση (Αβραάμ), ακολουθώντας τον ιδιαίτερο τρόπο της Προσωποκεντρικής και Focusing-βιωματικής προσέγγισης (ψυχολογία). Σ’ αυτή τη διερεύνηση θα μπορούσε ενδεχομένως να επιβεβαιωθεί η σκέψη, πως η ‘επαγγελματική εξουθένωση’ δεν αποτελεί ένα ακόμη σύμπτωμα, μια ακόμη αστοχία του συμβούλου ψυχικής υγείας, αλλά αναγκαία συνθήκη στη διαδικασία διαμόρφωσης της επαγγελματικής του ταυτότητας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
14.00-15.30: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Συντονίστρια : ΒΙΒΙΑΝ ΣΑΧΠΑΖΗ, MSc, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

3. «Περί της ταυτότητας και της μη-ταυτότητας του/της Συμβούλου Ψυχικής Υγείας»

Το θέμα της ταυτότητας του/της Συμβούλου Ψυχικής Υγείας εγείρει μια σειρά προβλημάτων που συνοδεύουν κάθε προσπάθεια διατύπωσης ενός γενικού και κοινά αποδεκτού προσδιορισμού της συμβουλευτικής, γιατί ανακινεί και φέρνει στο προσκήνιο βασικά το ίδιο το ζήτημα της ‘ταυτότητας’.
Η ξεκάθαρη και οριοθετημένη ταυτότητα είναι χρήσιμη και αναγκαία για την όποια κοινωνική, πολιτική, νομική, επιστημονική, θεσμική, προσωπική εδραίωση, κατοχύρωση, αποδοχή, ανάπτυξη και προαγωγή της συμβουλευτικής. Ο κίνδυνος που ενέχεται εδώ ωστόσο, και που συχνά επιβεβαιώνεται, είναι η περιχαράκωση, ο εγκλωβισμός και τέλος το βάλτωμα σε μια ταυτότητα-δομή που δεσμεύει και υπο-χρεώνει, σε αντίθεση με τη ‘μη-ταυτότητα’ που αφήνει ανοιχτές τις δυνατότητες, που επιτρέπει τις οσμώσεις, τις αλληλεπιδράσεις, τις μετατοπίσεις, τις εναλλαγές, …

Παύλος Ζαρογιάννης

Ψυχολόγος, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Ψυχοθεραπευτής, Εκπαιδευτής, Επόπτης
Ο Παύλος Ζαρογιάννης έχει σπουδάσει Ψυχολογία, Γερμανική Λογοτεχνία και Γλωσσολογία στη Γερμανία. Έχει εκπαιδευτεί στην Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία, καθώς και στην βιωματική μέθοδο του Focusing και εργάζεται ως ψυχοθεραπευτής, εκπαιδευτής και επόπτης.
Είναι πιστοποιημένος συντονιστής για την Ελλάδα του Κεντρικού Ινστιτούτου Focusing Νέας Υόρκης, όπως επίσης συν-ιδρυτής και συν-διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Focusing, το οποίο προσφέρει ατομική και ομαδική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, καθώς και εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία.

Back To Top
X
X