skip to Main Content

Πως μπορεί να μας βοηθήσει το Focusing

Το Focusing μπορεί να μας διδάξει πώς :

  • να έλθουμε σε επαφή με βαθύτερα στρώματα της ύπαρξής μας και έτσι να γνωρίσουμε τί πραγματικά αισθανόμαστε και τι πραγματικά θέλουμε.
  • να συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας και να τον αποδεχτούμε όπως αληθινά είναι.
  • ν' αποκτήσουμε, ή και να βελτιώσουμε, τη σχέση μας με το σώμα μας.
  • να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις, μ' εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, την κρίση μας και την αξιολογική μας ικανότητα.
  • να μετατρέψουμε την αυτοκριτική και την ασάφεια των "μηνυμάτων" μας, όσον αφορά στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή, σε ισχυρούς συμμάχους.
  • να βιώσουμε ηρεμία, δυναμισμό και απόλαυση της ζωής

Επίσης μπορεί να συνδυασθεί με την θεραπεία μας και έτσι αυξήσει την αποτελεσματικότητά της

Τηλ. +30 210 6459459 - e-mail: focusinghellas@yahoo.com - User:
Κύκλος διαλέξεων 2015-16  Γιώργος Ξηροπαΐδης

Κύκλος διαλέξεων 2015-16 Γιώργος Ξηροπαΐδης

Κύκλος διαλέξεων 2015-16

Τρείς εταιρείες – Ένα σεμινάριο

(3ος κύκλος διαλέξεων)

Γιώργος Ξηροπαΐδης

Φόβος, αγωνία, ανία.
Γιατί ενδιαφέρουν τα συναισθήματα και οι θυμικές διαθέσεις τη φαινομενολογική φιλοσοφία;

Στις διαλέξεις αυτές θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα μιας φαινομενολογικής ανάλυσης των αισθημάτων του φόβου, της αγωνίας και της ανίας. Θα στηριχθούμε εν προκειμένω στις σχετικές αναλύσεις του Martin Heidegger, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο Είναι και Χρόνος, στην πανεπιστημιακή παράδοση με τίτλο Οι θεμελιώδεις έννοιες της μεταφυσικής: Κόσμος-Περατότητα-Μοναξιά και στα περίφημα Σεμινάρια του Τσόλλικον.
Παράλληλα θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε την επιρροή που άσκησαν στη σκέψη του Γερμανού στοχαστή οι περί των παθών και συναισθημάτων θεωρίες του Αριστοτέλη και του Δανού θεολόγου Sören Kierkegaard.

Το πρόγραμμα των διαλέξεων:
Οι συναντήσεις του σεμιναρίου θα γίνονται Πέμπτες, 8.30μμ-10.30μμ.

Στις παρακάτω ημερομηνίες:
1η: 10/12
2η: 21/1
3η: 25/2
4η: 31/3
5η: 26/5

Τόπος του Σεμιναρίου:
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 79, 5ος όροφος
(στον Χώρο του Ελληνικού Κέντρου Focusing)

Πληροφορίες επίσης, στις ιστοσελίδες των εταιρειών και στα τηλέφωνα επικοινωνίας που παρατίθενται σε αυτές, καθώς και στις διευθύνσεις:
daseinanalysisGR@gmail.com, focusinghellas@yahoo.com, gignesthai@gmail.com

kierkegaard

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

Edmund Husserl, Η φιλοσοφία ως αυστηρή επιστήμη, Αθήνα 1988
Edmund Husserl, Καρτεσιανοί στοχασμοί, Αθήνα 2002
Edmund Husserl, Η κρίση των ευρωπαϊκών επιστημών και η υπερβατολογική φαινομενολογία, Αθήνα 2012
Martin Heidegger, Τα βασικά προβλήματα της φαινομενολογίας, Αθήνα 1999
Martin Heidegger, Είναι και Χρόνος, Αθήνα 1978-1985
Martin Heidegger, Οι θεμελιώδεις έννοιες της μεταφυσικής: Κόσμος-Περατότητα-Μοναξιά, Αθήνα 2009
Martin Heidegger, Τα σεμινάρια του Τσόλλικον – Μέρος Α΄, Αθηνα 2015
Martin Heidegger, Φαινομενολογικές ερμηνείες στον Αριστοτέλη, Αθήνα 2011

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Gendlin, E. T.: Befindlichkeit: Heidegger and the Philosophy of Psychology. Review of Existential Psychology & Psychiatry: Heidegger and Psychology, Vol. XVI, Nos. I, 2 & 3, 1978-79. [online]: http://www.focusing.org/gendlin_befindlichkeit.html#[6] (28.7.2010)
Gendlin, E. T. Focusing-Oriented Psychotherapy: A Manual of the Experiential Method. New York: The Guilford Press, 1996
Heidegger, M.: The Fundamental Concepts of Metaphysics. World, Finitude, Solitude. Bloomington: Indiana University Press 1992.
Heidegger. M. Being and Time. Malden: Blackwell Publishing 1962.
Damasio, A. (1994). Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York: G.P. Putnam’s Sons.
Damasio, A. (1999). The Feeling of what Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness. New York: Harcourt Brace and Co.
Ratcliffe M. Feelings of being. Phenomenology, psychiatry and the sense of reality. Oxford: Oxford University Press 2008.
James W. What is an Emotion? Mind 9 34:188-205.
Freud S., ‘Mourning and Melancholia’, in General Psychological Theory, New York: Simon & Schuster, 1991.
Merleau-Ponty M. Eye and mind. In: Edie J, editor. The primacy of perception. Evanston: Northwestern University Press 1964, pp.159-190.
Merleau-Ponty M. The phenomenology of perception. New York: Humanities Press 1962.
Wittgenstein L. On certainty. Oxford: Basil Blackwell 1969.
Binswanger L., Being-in-the-World: Selected Papers of Ludwig Binswanger, New York: Basic Books, 19
Lear J., Freud, New York: Routledge, 2005.
Letteri M., Heidegger and the Question of Psychology. Zollikon and Beyond, Rodopi: Amsterdam – New York, NY 2009
Dreyfus. H. L. Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger’s Being and Time, Division I. Cambridge, MA: MIT Press 1991
Heidegger M., Zollikon Seminars: Protocols—Conversations—Letters, ed. Medard Boss, trans. with notes and afterwords Franz Mayr and Richard Askay. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2001
Hoeller K. “Introduction,” Review of Existential Psychology and Psychiatry. Special issue: “Heidegger and Psychology,” guest ed. Keith Hoeller. 1978–1979

3 Εταιρείες 1 Σεμινάριο

Back To Top
X
X